استقلال طلبی، نوک هجمه رژیم علیه جنبش کوردستان

در روزهای گذشته همراه با بازداشتهای گسترده در کوردستان تحت اشغال رژیم جنایتکار ایران، هجمه‌ی رسانه‌ای همراه با پخش سریال و برنامه‌های دکومنتاری در شبکه‌های صدا و سیما علیه جنبش رهایی بخش کوردستان وارد مرحله‌ی بی سابقه‌ای شده است.

آنچه را که در کل این برنامه‌‌ها وجه مشترک را دارا هستند هدف گرفتن مساله کوردستان تحت عنوان “تجزیه طلبی” جنبش رهایی بخش کوردستان است که بدون شک ایده استقلال طلبی در سالهای اخیر بیش از پیش میان ملت کورد خود را نشان داده است.

اگرچه احزاب کورد در سالهای اخیر به صورت پراکنده و بسیار کم تحرکات نظامی داشته‌اند، اما با این حال نوک هجمه همچنان تحت لوای استقلال طلبی کوردها علیه مردم کوردستان و جنبش رهایی بخش کوردستان بوده است.

اما پرسش اینجاست که چرا اکنون و بعد از سالها فروکش کردن تحرکات نظامی هجمه‌ای به این وسعت و بی سابقه علیه ملت کورد شکل گرفته است.
در پاسخ به این سؤال شاید مروری کوتاه بر وقایع سالهای اخیر و وضعیت کنونی رژیم ایران در کوردستان جواب کوتاهی برای این حملات رسانه‌ای و روانی علیه ملت کورد یافت.

به دنبال برگزاری رفراندوم استقلال کوردستان جنوبی از عراق، حملات رسانه‌ای و افراد رده بالای رژیم جنایتکار ایران را شاهد بودیم، که تفکر مرکزگرای فارس نمایندگی این حملات و مخالفتها را چه در داخل رژیم و چه در داخل به اصطلاح اپوزیسیون فارس را می‌کردند.

تفرقه‌افکنی رسانه‌ها و افراد رژیم فارس علیه شخصیتها و رهبران کورد در کوردستان جنوبی به طور بی سابقه‌ای شروع شد که در آخرین مورد فیلم خیالی توکل و به دنبال آن فلیم لبه دو تیغ در راستای جنگ نرم در کوردستان از طرف بخش فرهنگی سپاه پاسداران پخش شد.

اگرچه فیلم توکل رهبر پارت دمکرات را نشانه گرفته است، اما بدون شک جنبه‌‌ای روانی این فیلم رو به مردم شرق کوردستان تحت اشغال رژیم ایران است که به دنبال برگزاری رفراندوم استقلال در جنوب کوردستان برای شادمانی به خیابانها ریختند.

انچه را این فیلمها می‌خواهد به مخاطب بگویید که کوردستان و عدم توسعه یافتگی قربانی سیاستهای احزاب کورد بوده، اما نگاهی به مناطق ملیتهای غیرفارس در جغرافیای جعلی ایران این واقعیت نمایان می‌شود که رژیم فارس آخوندی به عنوان یک چپاولگر استعماری در مناطق دیگر ملیتها عمل کرده است.

در فیلم لبه دو تیغ بیشترین هجمه علیه شخص دکتر قاسملواست که بدون شک تأثیرگذارترین شخصیت در تاریخ مبارزاتی ملت کورد علیه رژیم ایران بوده است و علی‌رغم اینکه شعار وی و حزبش هیچوقت استقلال طلبی نبوده، اما همچنان بیشترین سرمایه اتاق فکری رژیم بر سر تخریب شخصیت ایشان می‌باشد.

ایشان حتی در گفتگو با دیپلمات تروریستهای رژیم جنایتکار ایران بر این مساله تأکید کرد که نسلهای آینده برای سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت، که بدون شک این هجمه رسانه‌ای علیه شخص قاسملو از آینده نگری ایشان در مورد خواست کوردها و مساله استقلال نشأت گرفته است.

حتی در پی تصمیم رهبران جنوب کوردستان برای رفراندوم استقلال، این حزب قاسملو بود که کارناوال استقلال کوردستان برگزار کرد. از دیگر سو می‌توان حملات رسانه‌ای را علیه حزب کومله به رهبری عبدالله مهتدی که همکنون نگاهی ملی‌گرایانه به مساله کوردستان دارد را اشاره کرد.

با این اوصاف می‌توان گفت که بدون شک استقلال طلبی و مساله ملی در کوردستان برای رژیم ایران کابوس وحشتناکی هست که امروزه جنبش‌های نوین استقلال طلبی در میان ملتهای تحت سلطه رژیم ایران جعلی در جریان است.

بدون شک سرنگونی رژیم ایران از کوردستان رقم خواهد خورد و سرپا بودن جنبش استقلال طلبی ملت کورد و بیداری استقلال خواهی دیگر خلقها رژیم را بر آن داشته که در کوردستان بیشترین سرمایه‌گذاری و تخریب جنبش استقلال طلبی را داشته باشد.

هادی عارفی عضو  جنبش استقلال طلبان کوردستان

Comments

comments

پاسخی بگذارید