گزارش ماهانە، نقض حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران، جولای/ آگوست

ماه جولای ٢٠٢٢ و امار اعدام شدگان، یازدە نفر اعدام شدەاند

تاریخ هویت اهل زندان اتهام
۱۲ جولای ۲۰۲۲ رسول مراد‌قلی روستای سرماج از توابع هرسین ، استان کرماشان مرکزی شهر ساری جرایم مرتبط با مواد مخدر
۱۳ جولای ۲۰۲۲ محمد حاتمی ۲۸ ساله شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان ندامتگاه مرکزی کرج محاربه از طریق سرقت مسلحانه
۱۳ جولای ۲۰۲۲ فرزاد گراوند ۲۷ ساله شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان ندامتگاه مرکزی کرج محاربه از طریق سرقت مسلحانه
۲۱ جولای ۲۰۲۲ امیر اجاقی کرماشان مرکزی یزد جرایم مرتبط با مواد مخدر
۲۶ جولای ۲۰۲۲ فرانک بهشتی شهرستان تکاب مرکزی ارومیه قتل شوهر
۲۷ جولای ۲۰۲۲ سهیلا عابدی ٣٣ سالە بیجار مرکزی سنندج قتل شوهر
۲۷ جولای ۲۰۲۲ عبدالله رحیمی ٧٢ سالە دهگلان مرکزی سنندج قتل عمد
۲۸ جولای ۲۰۲۲ هیوا احمدی روستای بیساران از توابع سروآباد مرکزی سنندج قتل عمد
۲۸ جولای ۲۰۲۲ پیام یزدانی روستای کلیک آباد از توابع سروآباد مرکزی سنندج قتل عمد
۳۰ جولای ۲۰۲۲ ایوب میرزایی ۲۹ ساله کرماشان دیزل‌آباد کرماشان قتل
١٠ آگوست ۲۰۲۲ مهدی نورکرمی ۳۷ ساله شهرستان شیروان چرداول از توابع استان ایلام مرکزی اراک جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

لیست و اسامی افراد بازداشت شدە ، زندانی شدە، آزاد شدە موقت با تودیع وثیقە

تاریخ هویت بازداشت اهل اتهام حکم وضعیت
٥ جولای پیمان دژاوَر زندان مرکزی سنندج مریوان همکاری با یکی از احزاب کورد ۸ ماه بازداشت آزادی موقت با وثیقە
۱۴ جولای ساسان دانه‌زن ۲۵ ساله اداره اطلاعات در سردشت بخش گهواره از توابع شهرستان دالاهو نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱۶ جولای فردین مولودی۳۳ ساله مرکزی سنندج سنندج فیلمرداری از اماکن نظامی و ممنوعه ۵ ماه حبس تعزیری و  ۳ سال حبس تعلیقی بعد از گذراندن حبس آزاد شد
۲۱ جولای شادی درگاهی متاهل دارای یک فرزند

 

اداره اطلاعات مریوان روستای روار از توابع سروآباد و ساکن مریوان فعالیت مدنی نامعلوم نامعلوم
۲۴ جولای محسن معروفی   مهاباد جاسوسی نامعلوم نامعلوم
۲۴ جولای پژمان فاتحی   کامیاران جاسوسی نامعلوم نامعلوم
۲۴ جولای هژیر فرامرزی   دهگلان جاسوسی نامعلوم نامعلوم
۲۴ جولای وفا آذربار   بوکان جاسوسی نامعلوم نامعلوم
۲۴ جولای کاوه سلیمان‌پور زندان مرکزی مهاباد روستای خورخوره از توابع مهاباد همکاری با یکی از احزاب کورد شش ماه حبس تعزیری با گذراندن دوران محکومیت آزاد شد
۲۶ جولای ریبوار عبداللهی دادگاه انقلاب سنندج سنندج فعال کارگری به ۲ سال حبس تعلیقی آزاد شدە است

 

 

 

تاریخ هویت بازداشت اهل اتهام حکم وضعیت
۲۷ جولای پوریا جوادی زندان مرکزی ایلام بخش کارزان توابع استان ایلام همکاری با یکی از احزاب کورد ٧ ماه و دە روز آزادی موقت با وثیقە

 

 

 

٢٨ جولای پیشوا شاداب ۱۶ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای باب خالد آباد (بابخالاوی) از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم آزادی موقت
٢٨ جولای زانیار حسن‌زاده ۱۶ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای باب خالد آباد (بابخالاوی) از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم آزادی موقت
٢٨ جولای سامان حسن‌زاده ۱۷ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای باب خالد آباد (بابخالاوی) از توابع اشنویه نامعلوم

 

 

 

 

 

نامعلوم آزادی موقت
٢٨ جولای حسیب حسن زاده ۱۸ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای باب خالد آباد (بابخالاوی) از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم آزادی موقت
٢٨ جولای داریوش مهدی‌زاده اداره اطلاعات سنندج اهل روستای پالنگان از توابع کامیاران همکاری با یکی از احزاب کورد دو ماه بازداشت آزادی موقت وثیقە۵۰۰ میلیون تومانی
٢٨ جولای ستار ارژنگی ۲۶ ساله توسط نیروهای امنیتی در مرز باشماق مریوان روستای نی از توابع مریوان نامعلوم نامعلوم در بازداشت
٣٠ جولای سوما علیزاده

۲۹ ساله

بند زنان مرکزی ارومیه بوکان همکاری با یکی از احزاب کورد نامعلوم زندانی
تاریخ هویت بازداشت اهل اتهام حکم وضعیت
٣٠ جولای ماهر خضری

۱۶ ساله

 

اطلاعات سپاه اشنویه روستای ”هق“ از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم آزادی موقت
۳۱ جولای سینا مینایی ۲۰ سالە دادگاه انقلاب و عمومی اشنویه روستای سوجه از توابع اشنویه همکاری با یکی از احزاب کورد ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی

 

در بازداشت
۱ آگوست علی عزیزی ۲۱ ساله توسط نیروهای امنیتی در سردشت دالاهو  از توابع  کرماشان نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱ آگوست دلیر اسکندری شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت
۱ آگوست گلناز قدیم‌خانی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت
۱ آگوست هاوژین لطیفی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت
۱ آگوست آرمین شریفه شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت
۱ آگوست مظفر صالح نیا شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت
۱ آگوست دلیر نصراللهی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت

 

 

تاریخ هویت بازداشت اهل اتهام حکم وضعیت
۱ آگوست توفیق محمودی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت
۱ آگوست زاهد مرادیان شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت
۱ آگوست شیث امانی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم زادی موقت
۲ آگوست نوید کهنه پوشی ٣١ سالە اداره اطلاعات مریوان مریوان فعال زیست‌محیطی و از اعضای فعال انجمن سبز چیا نامعلوم در بازداشت

بازداشتگاه امنیتی در سنندج

 

۲ آگوست آرام افضلی ۲۸ ساله نیروهای اداره اطلاعات سنندج روستای دانیکَش از توابع بخش کلاترزان سنندج نامعلوم نامعلوم در بازداشت
٣ آگوست امید شادی‌خواه ۲۴ ساله اطلاعات سپاه اشنویه اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه نامعلوم

 

 

 

 

 

نامعلوم در بازداشت
۴ آگوست کاظم تابناک اطلاعات سپاه اشنویه اهل روستای سینگان از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم در بازداشت
٩ آگوست سینا مینایی جوان ۲۰ ساله دادگاه انقلاب و عمومی اشنویه روستای سَوجَه اشنویه همکاری با یکی از احزاب کورد ۳ سال حبس تعزیری ۳ سال حبس تعلیقی زندان مرکزی نقده
تاریخ هویت بازداشت اهل اتهام حکم وضعیت
۱۲ آگوست اسماعیل کریمی ۴۴ ساله اداره اطلاعات بوکان بوکان ساکن شهرک ”میراوا“ نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱۳ آگوست برزان محمدی زندان مرکزی مریوان سروآباد همکاری با یکی از احزاب کورد ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری آزادی موقت بعد از ٢١ ماه زندان
۱۳ آگوست محمد  سلیمی ۲۸ ساله زندان مرکزی سقز سقز فعال زیست‌محیطی

بە اتهام تبلیغ علیه نظام

۱۱ ماه حبس تعزیری در زندان مرکزی سقز

 

 

 

۱۴ آگوست ظاهر مرادی ۲۳ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای بیمضرتی از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱۴ آگوست آرش پیری ۲۲ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای بیمضرتی از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱۴ آگوست هیوا میرزایی ۲۳ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای بیمضرتی از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم در بازداشت

 

تیراندازی بە سوی کولبران و کاسبلکاران ، امار زخمی و کشتە شدگان

 

تاریخ هویت اهل محل تیراندازی وضعیت
٣ جولای کمال ابراهیم‌زاده

متاهل و پدر دو فرزند

روستای ”دیوالان“ از توابع سردشت با شلیک مستقیم در نقاط مرزی شهرستان بانه از ناحیه سر و صورت به شدت زخمی شده
٤ جولای هویت ارسلان احمدپناه ۲۳ ساله بانه در مرز”برویشکانی“  بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی از ناحیه چشم به شدت مجروح
۴ جولای محمد خدایار ۴۶ ساله سردشت در مرز هه‌نگه‌ژال (هَنگَژال) در حالی که توسط نیروهای هنگ‌مرزی مورد تعقیب و گریز قرار گرفته بود با سیم‌خاردار برخورد و به شدت مجروح شده است
٥ جولای ایرج مهدوی روستای ”کلاش لولم“ از توابع جوانرود مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی بشدت زخمی شدە است
۱۰ جولای آکو طلایی روستای ”مَرخوز“ از توابع سقز مرز کیله شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی از ناحیه کتف مورد هدف قرار گرفته و به شدت زخمی شده
۱۰ جولای ایوب جوان‌پور سقز نیز به دلیل سقوط از ارتفاع به شدت زخمی شده
١١ جولای سعدی (فامیل نامشخص) روستای تموغه از توابع سقز مرز هه‌نگه‌ژال بانه با شلیک نیروهای هنگ‌مرزی از ناحیه کتف مجروح شده است

 

 

 

تاریخ هویت اهل محل تیراندازی وضعیت
١١ جولای رشید جامخانه روستای گویله از توابع مریوان کولبری در مرز ”سَرتَزین“ بانه به دلیل سقوط از ارتفاع از ناحیه دست و پا به شدت مجروح
۱۲ جولای بهرام شاه‌محمدی ۴۰ ساله و پدر دو فرزند روستای دولت قلعه (دوره قَلا) مرز کیله شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شده
۱۵ جولای هیمن مروتی ۱۸ ساله جوانرود در مرز نوسود ”کَلَبَر“با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شده
۱۵ جولای جمال (فامیلی نامشخص) جوانرود در مرز نوسود ”کَلَبَر“با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شده
۱۹ جولای مهدی خادم مسجد ۲۸ ساله بانه در مرز”برویشکانی“  بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شده
۲۱ جولای اکبر خدامرادی ثلاث‌ باباجانی در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شده
۲۱ جولای یاسین عادل ۵۰ ساله نودشه در ارتفاعات روستای نروی از توابع نوسود واقع در شهرستان پاوه به سوی آنها تیراندازی کرده‌بودند، از ارتفاع سقوط کرده، زخمی شدە
۲۱ جولای ابراهیم رحیم‌پور ۵۶ ساله نودشه روستای نروی از توابع نوسود تیراندازی،وسقوط کرده، زخمی شدە

 

تاریخ هویت اهل محل تیراندازی وضعیت
۲۲ جولای امیر (فامیلی نامشخص) بوکان در مرز هه‌نگه‌ژال (هَنگَژال) بانه به شدت زخمی شده
۲۳ جولای علی یونسی اهل روستای ”گله سوره، بانه تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شده
۲۳ جولای سعد‌الله یونسی ٢٥ ساله اهل روستای ”گله سوره، بانه تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شده
۲۳ جولای بهرام محمودی ۲۵ ساله بانه در مرز هه‌نگه‌ژال (هَنگَژال) بانه از ناحیه کمر هدف تیراندازی قرار گرفته و وضعیت جسمانی وی وخیم است
۲۶ جولای جلیل کریمی روستای شَرَکان از توابع شهرستان پاوه در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شده
۲۷ جولای سینا  ظفری ٢٠ ساله روستای درویان از توابع کامیاران در نزدیکی شهر اهواز کشتە شد
۲۹ جولای علی بهرامی نوسود تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
۲۹ جولای کوسار خسروی نوسود تیراندازی هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
۲۹ جولای حیدر خودکامه نوسود تیراندازی هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
۲۹ جولای دلاور فرامرزی نوسود تیراندازی  هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
۲۹ جولای لایق اسماعیل‌پور نوسود تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده

 

 

تاریخ هویت اهل محل تیراندازی وضعیت
۲۹ جولای نیما حیدری نوسود تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
۲۹ جولای جواد فرامرزی نوسود تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
۲۹ جولای سعیدمهربانی نوسود تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
۲۹ جولای عبدل عبدی نوسود تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
۲۹ جولای شایان زحمتکش نوسود تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به شدت زخمی شده
٣١ جولای متین راشدی‌منش ٩ ساله روستای قلقله از توابع مریوان تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در جاده خرم‌آباد ، ایست بازرسی فیروزآباد کشتە شدە است
٣١ جولای مهدی راشدی‌منش ١٢ روستای قلقله از توابع مریوان تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در جاده خرم‌آباد ، ایست بازرسی فیروزآباد کشتە شدە است
۱ آگوست محمد قادری شهرستان ثلاث‌باباجانی تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در مرز نوسود

 

 

به شدت زخمی شده

 

 

 

 

تاریخ هویت اهل محل تیراندازی وضعیت
۷ آگوست هژار فرجی۲۹ ساله بانه تیراندازی هنگ‌مرزی در مرز ”سارداب“ کشتە شدە است
۸ آگوست کیوان علیپور ٣٨ ساله سقز در مرز ”کیله“ از توابع بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شده
۹ آگوست محمدامین احمدی ٣٠ ساله  روستای لاجانی از توابع منطقه مرگور ارومیه در ارتفاعات دره گادر واقع در مرز اشنویه کشتە شدە است
۹ آگوست عبدالله (زرار) احمدی دیزج مرگور ارومیه در ارتفاعات دره گادر واقع در مرز اشنویه به شدت زخمی شده
۹ آگوست عزیر صابری‌آذر ٤٥ ساله و پدر ٣ فرزند دیزج مرگور ارومیه در ارتفاعات دره گادر واقع در مرز اشنویه به شدت زخمی شده
۱۲ آگوست محمد نادری ۱۸ ساله ثلاث‌ باباجانی در مرز شیخ‌ صله ثلاث باباجانی با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شد

 

لیست بازداشت شدگان، دانشجویان و معلمان

تاریخ هویت اهل اتهام حکم وضعیت
٢ جولای محسن عزیزی دانشجوی ۲۶ ساله اشنویه،

دانشجوی مقطع دکترای رشته معماری دانشگاه عجب‌شیر

فعال دانشجویی قرار بازداشت موقت یک ماهه بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه
١٣ جولای صلاح حاجی‌میرزایی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی
١٣ جولای محمدرضا مرادی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی
١٣ جولای نسرین کریمی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی
١٤ جولای مریم احمدی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“

دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی

 

 

 

 

 

تاریخ هویت اهل اتهام حکم وضعیت
١٤ جولای مجید کریمی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی
١٤ جولای غیاث نعمتی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی
١٤ جولای فیصل نوری سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی
١٤ جولای رضا طهماسبی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی
١٤ جولای آرام ابراهیمی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج نامعلوم و در بلاتکلیفی
١٥ جولای امید شاه‌محمدی دیواندره ازاعضای انجمن صنفی معلمان نامعلوم

و در بازداشت

در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
تاریخ هویت اهل اتهام حکم وضعیت
١٥ جولای هیوا قریشی دیواندره ازاعضای انجمن صنفی معلمان و فعالین صنفی سنندج نامعلوم

و در بازداشت

در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
١٥ جولای پرویز احسنی دیواندره ازاعضای انجمن صنفی معلمان و فعالین صنفی سنندج نامعلوم

و در بازداشت

در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
١٥ جولای کاوه محمدزاده دیواندره ازاعضای انجمن صنفی معلمان و فعالین صنفی سنندج نامعلوم

و در بازداشت

در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
١٥ جولای شعبان محمدی مریوان از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کُردستان ـ مریوان نامعلوم در بازداشت، زندان اوین
١٥ جولای فاطمه زند‌کریمی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی

نامعلوم شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج
١٥ جولای مختار اسدی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی

نامعلوم شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج

 

 

تاریخ هویت اهل اتهام حکم وضعیت
١٥ جولای کوروش عزتی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“

نامعلوم شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج
١٦جولای صادق کنعانی سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی

نامعلوم شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج
١٦جولای شهریار نادری سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی

نامعلوم شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج
١٦ جولای رزگار حیدری سنندج ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی

نامعلوم شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج
۲۶ جولای محی‌الدین کریمیان دیواندره ازاعضای انجمن صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند
۲۶ جولای اسعد علوی دیواندره ازاعضای انجمن صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند
۲۶ جولای کوروش بابامورادی دیواندره ازاعضای انجمن صنفی معلمان بازداشت شده‌اند

 

قربانیان مین در کوردستان

تاریخ هویت اهل دلیل وضعیت
۱۲ جولای مریم عزیزوند روستای کوران از توابع ارومیه در اثر انفجار یک قبضه مین به شدت مجروح شدە است
۱۲ جولای روناهی خدایی ٧ ساله روستای کوران از توابع ارومیه در اثر انفجار یک قبضه مین به شدت مجروح شدە است
۲۲ جولای امیر صالحی ۳۰ ساله بانه، روستای “بلە کە” در ارتفاعات مرزی اقلیم کُردستان در اثر انفجار مین، هنگام کشاورزی کشتە شدە است
۳۰ جولای عطا حسن‌زاده تموغه ۳۵ ساله سقز در مرز هَنگَژال بانه در اثر انفجار مین یک پایش را از دست دادە است
۱۰ آگوست عبدالله حجری ۲۵ ساله بانه مرز هَنگَژال بانه در اثر انفجار مین، بشدت زخمی شدە به شدت زخمی شده

 

جنگ در کوردستان ، مابین پیشمرگان مسلح و نیروهای نظامی ایران

تاریخ محل درگیری شهر تعداد کشتەها وضعیت توضیحات
۱۰ آگوست پایگاه سپاه پاسداران (رضا حسینی) منطقه سرشیو سقز مابین شهرهای سقز و مریوان نامعلوم منطقە کاملا ملیتاریزە شدە است توسط یگ گروه مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت
۱۱ آگوست ساعت ۳ بامداد یکی از پایگاه‌های نیروی انتظامی را در شهرک ”دززج مرگور ارومیە دست‌کم یکی از نیروهای مستقر در این پایگاه زخمی شدە است توسط یگ گروه مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت

 

وضعیت حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران در دو ماه اخیر

===========================================

حکم اعدام دو شهروند اهل شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان به نام‌های محمد حاتمی ۲۸ ساله و فرزاد گراوند ۲۷ ساله سحرگاه روز چهارشنبه  (۱۳ جولای ۲۰۲۲) به اتهام ”محاربه از طریق سرقت مسلحانه“ در ندامتگاه مرکزی کرج به اجرا در آمد.

===========================================

حکم اعدام رسول مراد‌قلی اهل روستای سرماج از توابع هرسین ، استان (کرماشان) سحرگاه روز سه‌شنبه (۱۲ جولای ۲۰۲۲) در زندان مرکزی شهر ساری مرکز استان مازندران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اجرا در آمد.

===========================================

سحرگاه روز پنج‌شنبه  (۲۱ جولای ۲۰۲۲) در زندان مرکزی یزد امیر اجاقی اهل کرماشان بعد از  شش سال حبس به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شد.

===========================================

صبح روز سەشنبه ( ۲۶ جولای ۲۰۲۲)، یک زن با هویت فرانک بهشتی اهل شهرستان تکاب به اتهام قتل شوهر بعد از پنج سال حبس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.

دست‌کم ۱۲ زن زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده‌اند.

===========================================

حکم اعدام یک زن به نام‌ سهیلا عابدی ٣٣ سالە اهل بیجار بعد از هشت سال زندان به اتهام قتل همسر ،سحرگاه چهارشنبه (۲۷ جولای ۲۰۲۲) در زندان‌سنندج  اجرا شد. وی قربانی کودک همسری بوده و در سن ١٥ سالگی ناچار به ازدواج شده بود.

===========================================

حکم اعدام یک زندانی مرد با هویت عبدالله رحیمی ٧٢ سالە  اهل دهگلان (دیولان) به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج، در روز (۲۷ جولای ۲۰۲۲) اجرا شد

===========================================

سحرگاه روز پنج‌شنبه  (۲۸ جولای ۲۰۲۲) حکم اعدام دو شهروند به نام‌های هیوا احمدی اهل روستای بیساران  و پیام یزدانی اهل روستای کلیک آباد از توابع سروآباد به اتهام قتل عمد و بعد از پنج سال حبس در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.

===========================================

حکم اعدام یک شهروند کُرد اهل کرمانشاه (کرماشان) با هویت ایوب میرزایی ۲۹ ساله به اتهام قتل و بعد از دو سال زندان سحرگاه شنبه  (۳۰ جولای ۲۰۲۲) در زندان دیزل‌آباد کرماشان اجرا شد.

===========================================

حکم اعدام یک شهروند کُرد با هویت مهدی نورکرمی ۳۷ ساله اهل شهرستان شیروان چرداول از توابع استان ایلام سحرگاه چهارشنبه (١٠ آگوست ۲۰۲۲) به اتهام جرایم مرتبط به مواد مخدر  و بعد از سە سال زندان بدون داشتن وکیل و حتی بدون اطلاع خانواده و ملاقت آخر در زندان مرکزی اراک اجرا شد.

===========================================

بازداشت در کوردستان

 

شادی درگاهی از فعالین مدنی ساکن مریوان روز پنج‌شنبه  (۲۱ جولای ۲۰۲۲) پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات مریوان بازداشت شده و پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدە است

شادی درگاهی همسر ایرج رحیم‌زاده از فعالین مدنی و زیست‌محیطی اهل روستای روار از توابع سروآباد و ساکن مریوان است که روز شنبه (۲۸ می‌۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و کماکان در بازداشت به سر می‌برد.

گفتنیست که این زوج جوان پدر و مادر یک فرزند ۱۱ ساله هستند.

===========================================

پوریا جوادی زندانی سیاسی اهل بخش کارزان توابع استان ایلام پس از ۷ ماه و ۱۰ روز بازداشت روز چهارشنبه  (۲۷ جولای ۲۰۲۲) با وثیقه سنگین یک میلیاردی و موقتاً تا زمان برگزاری نشست دادگاه از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.

پوریا جوادی پس از بازداشت به مدت ۴۰ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ایلام تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است و سپس به زندان مرکزی ایلام منتقل شده است.

نهادهای امنیتی وی را به همکاری با یکی از احزاب کورد متهم کرده‌اند

پوریا جوادی روز جمعه (۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اطلاعات سپاه ایلام بازداشت شده بود.

===========================================

طی روزهای اخیر  چهار فعال سیاسی کورد کە پیشتر عضو  کومله کُردستان ایران بودند و بە منظور مهاجرت بە اروپا و درخواست پناهندگی از این حزب کنارەگیری کردە بودند بە نام‌های محسن معروفی اهل مهاباد، پژمان فاتحی اهل کامیاران، هژیر فرامرزی اهل دهگلان و وفا آذربار اهل بوکان در منطقه سوما از توابع ارومیه توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شده‌اند.

“این افراد در منطقه سوما واقع در ارومیه و بدون در دست داشتن سلاح، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند”.

===========================================

فردین مولودی زندانی سیاسی ۳۳ ساله اهل سنندج که پاییز سال گذشته بازداشت و به اتهام ”فیلمرداری از اماکن نظامی و ممنوعه“ به حبس محکوم شده بود، روز شنبه  (۱۶ جولای ۲۰۲۲) پس از اتمام دوران محکومیت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

فردین مولودی روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ( ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱) بازداشت و بعدها توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به دلیل تکرار جرم و اتهام ”فیلمرداری از اماکن نظامی و ممنوعه“ به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم ۳ سال حبس تعلیقی وی نیز به اجرا در آماده بود.

فردین مولودی مدت حبس ۵ ماهه خود را سپری نموده و ۲ ماه از دوران محکومیت ۳ ساله خود را سپری نموده که به دلیل بیماری دیسک‌کمر و نامه پزشک‌ قانونی مبنی بر عدم توانایی این زندانی جهت سپری نمودن باقیمانده دوران محکومیت، وی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

===========================================

سوما علیزاده زندانی سیاسی اهل بوکان که به تازگی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود، روز شنبه ٣٠ جولای ۲۰۲۲ پس از آنکه توسط ماموران امنیتی زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، نیروهای امنیتی در مقابل دیدگان دیگر زندانیان اقدام به ضرب و شتم سوما علیزاده نموده و با زور وی را با خود برده‌اند و تا امروز هیچ خبری از سرنوشت وی در دسترس نیست.

سوما علیزاده ۲۹ ساله و اهل بوکان روز دوشنبه (۲۵ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و روز سه‌شنبه ۴ مرداد به بند زنان زندان مکرزی ارومیه منتقل شده بود.

سوما علیزاده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

===========================================

یک نوجوان ۱۶ ساله اهل روستای ”هق“ از توابع اشنویه با هویت ماهر خضری روز شنبه  (۳۰ جولای ۲۰۲۲) پس از احضار به اطلاعات سپاه اشنویه بازداشت شده است.

ماهر خضری ساعت ۲۱ شامگاه همان روز و پس از ۱۲ ساعت بازجویی موقتاً آزاد شده است.

از سوی دیگر  چهار نوجوان بازداشت شده اهل روستای باب خالد آباد (بابخالاوی) از توابع اشنویه (شنو) به نام‌های پیشوا شاداب ۱۶ ساله، زانیار حسن‌زاده ۱۶ ساله، سامان حسن‌زاده ۱۷ ساله و حسیب حسن زاده ۱۸ ساله صبح روز پنج‌شنبه  (۲۸ جولای ۲۰۲۲) پس از احضار به اطلاعات سپاه این شهر بازداشت شده‌ بودند، شامگاه همان روز موقتاً آزاد شده‌اند.

” اطلاعات سپاه موبایل و کامپیوتر هر یک از ماهر خضری، پیشوا شاداب و سامان حسن‌زاده را ضبط کرده‌اند“.

===========================================

داریوش مهدی‌زاده شهروند بازداشت شده اهل روستای پالنگان از توابع کامیاران (کامیران) روز پنج‌شنبه  (۲۸ جولای ۲۰۲۲) پس از دو ماه بازداشت با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و موقتاً آزاد شده است.

داریوش مهدی‌زاده در ایام بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و توسط نهادهای امنیتی به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

داریوش مهدی‌زاده خرداد ماه امسال (ژوئیه) بدون ارائه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

===========================================

پیمان دژاوَر شهروند بازدشت شده اهل مریوان پس از ۸ ماه بازداشت اخیراً با وثیقه و موقتاً از زندان مرکزی مریوان آزاد شده است که خبر بازداشت وی تاکنون رسانه‌ای نشده‌ است.

پیمان دژاور آذر ماه سال گذشته پس از آنکه از مرز مریوان خود را تسلیم نیروهای امنیتی نموده بود، بازداشت و پس از اتمام بازجویی‌ها به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

پیمان دژاور روز چهارشنبه ( ۵ جولای ۲۰۲۲) از زندان مرکزی سنندج به زندان مرکزی مریوان منتقل شده و اخیراً با وثیقه آزاد شده است.

گفتنیست که پیمان دژاور پیشتر برای مدتی عضو حزب حیات کُردستان (پژاک) بوده و پس از جدایی از این حزب در مرز مریوان خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده بود.

===========================================

یک شهروند اهل دالاهو  از توابع  (کرماشان) با هویت علی عزیزی ۲۱ ساله روز دوشنبه  (۱ آگوست ۲۰۲۲) توسط نیروهای امنیتی در سردشت بازداشت و سرنوشتش نامعلوم است.

علی عزیزی در حین رفتن به اقلیم کُردستان توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است.

تا زمان تنظیم این خبر اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده علیه این جوان اهل دالاهو و همچنین سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس نیست.

===========================================

یک شهروند اهل بخش گهواره از توابع شهرستان دالاهو با هویت ساسان دانه‌زن ۲۵ ساله روز پنج‌شنبه (۱۴ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات در سردشت بازداشت شده است.

با گذشت سه هفته از بازداشت ساسان دانه‌زن توسط نیروهای اطالاعات سردشت هیچ خبری از سرنوشت و محل نگهداری وی در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده‌اش در این رابطه بی‌نتیجه مانده است.

===========================================

کیوان مرویی میلان زندانی سیاسی کُرد و اهل روستای دایلان‌کند از توابع شهرستان پلدشت در حالی بیستمین ماه از دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی ماکو سپری می‌کند که تاکنون از حق اعزام به مرخصی محکوم بوده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، کیوان مرویی میلان پاییز سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) در یکی از روستاهای ارومیه توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده است.

به گفته یک منبع مطلع، کیوان مرویی میلان زمستان همان سال توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام همکاری با حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم بعدها و پس از اعتراض به حکم صادره به دو سال حبس تعزیری کاهش یافته است.

===========================================

یک جوان اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه (شنو) به نام‌ امید شادی‌خواه ۲۴ ساله  ظهر روز چهارشنبه  (۳ آگوست ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.

نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه هرگونه برگه قضایی به منزل این  شهروند هجوم و اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.

گفتنیست که امید (هیدی) شادی‌خواه متاهل و پدر یک فرزند خردسال است .

===========================================

یک شهروند اهل روستای نی از توابع مریوان با هویت ستار ارژنگی ۲۶ ساله هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دسترس نیست.

ستار ارژنگی روز پنج‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ (۲۸ جولای ۲۰۲۲) بدون ارائه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای امنیتی در مرز باشماق مریوان بازداشت شده است.

گفتنیست که ستار ارژنگی در مرز باشماق مشغول کارگری بوده است.

===========================================

یک شهروند اهل روستای سینگان از توابع اشنویه (شنو) با هویت کاظم تابناک روز پنج‌شنبه (۴ آگوست ۲۰۲۲) پس از احضار به اداره اطلاعات اشنویه بازداشت شد.

نیروهای اداره اطلاعات پس از آنکه به منزل کاظم تابناک هجوم برده و موفق به بازداشت وی نشده‌اند، از طریق تماس تلفنی ایشان را به اداره اطلاعات احضار و سپس بازداشت کرده‌اند.

===========================================

نوید کهنه پوشی ٣١ سالە  فعال زیست‌محیطی و از اعضای فعال انجمن سبز چیا در مریوان روز سه‌شنبه (۲ آگوست ۲۰۲۲)توسط نیروهای اداره اطلاعات مریوان بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج منتقل شده است.

===========================================

باسام مرادی زندانی سیاسی اهل کامیاران با گذشت سپری نمودن بیش از سه سال از دوران محکومیت پنج‌ ساله خود به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک)  همچنان از حق مرخصی محروم بوده و در بند سیاسی زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود.

باسام مرادی روز دوشنبه  (۲۹ آوریل ۲۰۱۹) توسط نیروهای اداره اطلاعات کامیاران بازداشت و پس از ۸ ماه بازداشت با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و موقتاً آزاد شده بود.

===========================================

مرتضی‌ حق‌بیان روزنامەنگار و زندانی سیاسی اهل سنندج که در حین بازداشت در اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی دچار پارگی پرده گوش شده بود، اخیراً با پابند الکترونیکی جهت مداوا از زندان مرکزی سنندج به مرخصی استعلاجی اعزام شده است.

مرتضی‌ حق‌بیان ٤٨ ساله در حین بازداشت جهت اجرای حکم توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته به نحوی که از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شده و پرده گوش وی نیز دچار پارگی شده است.

مرتضی‌ حق‌بیان روز پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۹ می‌۲۰۲۲) جهت سپری نمودن دوران محکومیت ۲ سال و ۶ ماهه خود با توسل به خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.

===========================================

یک شهروند اهل روستای دانیکَش از توابع بخش کلاترزان سنندج با هویت آرام افضلی ۲۸ ساله  روز سه‌شنبه (۲ آگوست ۲۰۲۲)  توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت و سرنوشتش نامعلوم است.

===========================================

یک زندانی سیاسی کُرد تبعه ترکیه با هویت محمد بیردال که شهریور ماه ۱۴۰۰ (سپتامبر ۲۰۲۱)  توسط نیروهای امنیتی بە اتهام همکاری با حزب کارگران کُردستان (پ ک ک ) بازداشت شده است، در در وضعیت حقوقی نامشخص و بلاتکلیف در زندان مرکزی ماکو نگهداری می‌شود.

این شهروند کُرد اوایل بهار امسال پس از ۷ ماه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی به زندان مرکزی ماکو منتقل شده است. وی در ایام بازداشت از حق دسترسی به وکیل و همچنین ارتباط با خانواده خود محروم بوده است.

گفتنیست که محمد بیردال با گذشت ۱۱ ماه از بازداشت در وضعیت حقوقی نامشخصی به سر می‌برد و تاکنون نشست رسیدگی به اتهامات وی برگزار نشده است.

===========================================

سبحان مولودی شهروند ۳۲ ساله اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج (سنه) با گذشت سه هفته از بازداشت کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان نگهداری می‌شود.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده مولودی، سبحان مولودی طی سه هفته گذشته تنها یک تماس تلفونی کوتاه با خانواده‌اش داشته و از حق دسترسی به وکیل و همچنین ملاقات باخانواده‌اش محروم بوده و توسط نهادهای امنیتی به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

سبحان مولودی ساعت ۷ غروب روز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ (۲۰ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای امنیتی در مرز باشماق مریوان بازداشت شد.

سبحان مولودی مدت ۵ سال است که در شهر اربیل (هولیر) مشغول کار قنادی و شیرینی پزی بوده و در حین بازگشت به زادگاهش در مرز مریوان بازداشت شده است.

===========================================

سینا مینایی جوان ۲۰ ساله اهل روستای سَوجَه اشنویه (شنو) که چندی پیش توسط دستگاه قضایی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز سەشنبه  (٩ آگوست ٢٠٢٢)  پس از احضار به اجرای احکام اشنویه بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت به زندان مرکزی نقده منتقل گردید.

سینا مینایی به اتهام همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران توسط دادگاه انقلاب و عمومی اشنویه (شنو) به ریاست قاضی مهدی رضایی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده است

===========================================

یک شهروند اهل بوکان با هویت اسماعیل کریمی ۴۴ ساله و ساکن شهرک ”میراوا“ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و سرنوشتش نامعلوم است.

نیروهای اداره اطلاعات بوکان روز پنج‌شنبه(۱۲ آگوست ۲۰۲۲) به منزل اسماعیل کریمی هجوم برده و بدون ارائه هرگونه برگه قضایی اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.

===========================================

برزان محمدی زندانی سیاسی اهل سروآباد که پیشتر به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود، روز شنبه  (۱۳ آگوست ۲۰۲۲)، پس از اتمام دوران محکومیت از زندان مرکزی مریوان آزاد شد.

برزان محمدی روز دوشنبه (۷ ژوئن ۲۰۲۱) توسط نیروهای اطلاعات سپاه سروآباد بازداشت و به زندان مرکزی مریوان منتقل شد. نامبرده دو هفته پس از بازداشت در یک دادگاه الکترونیکی توسط دادگاه انقلاب مریوان به ریاست قاضی روزبه بهبودی جمعاً به تحمل ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم گردید.

برزان محمدی نهایتاً روز دوشنبە ١٨ خرداد ٩٩ (٧ ژوئن ٢٠٢٠)، پس از سپری نمودن نمی‌از دوران محکومیت ٤٢ ماهە خود از زندان اوین تهران آزاد شد.

===========================================

محمد  سلیمی ۲۸ ساله و از فعالین زیست‌محیطی اهل سقز که پیشتر توسط دستگاه قضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام  به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، روز شنبه  (۱۳ آگوست ۲۰۲۲) پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب سقز بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی سقز منتقل شد.

===========================================

بامداد روز یک‌شنبه  (۱۴ آگوست ۲۰۲۲)، دست‌کم سه شهروند اهل روستای بیمضرتی از توابع اشنویه (شنو) به نام‌های ظاهر مرادی ۲۳ ساله، آرش پیری ۲۲ ساله و هیوا میرزایی ۲۳ ساله توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

===========================================

آزادی و بازداشت موقت

یک زندانی سیاسی کُرد با هویت عادل مهرنوایی پس از اتمام دوران محکومیت ۴ ماهه خود اخیراً از زندان مرکزی بوکان آزاد شده است.

عادل مهرنوایی اهل بوکان زمستان گذشته توسط دادگاه انقلاب بوکان به اتهام ”عضویت در حزب کومله“ به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

گفتنیست که عادل مهرنوایی پیشتر برای مدت کوتاهی در اقلیم کُردستان عضو حزب کومله بوده است.

===========================================

یک زندانی سیاسی اهل ماکو با هویت جمال آرش ۲۳ ساله که پیشتر توسط دستگاه قضایی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، اخیراً با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی ماکو آزاد شده است.

جمال آرش شهریور ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای اداره اطلاعات ماکو بازداشت و پس از یک ماه و اتمام مراحل بازجویی روز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ (۹ اکتبر ۲۰۲۱) به زندان مرکزی ماکو منتقل شده بود.

جمال آرش نهایتاً توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ماکو به ریاست قاضی ”گروسی“ به اتهام ”عضویت در پارت آزادی کُردستان (پاک)“ به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.

===========================================

کاوه سلیمان‌پور شهروند اهل روستای خورخوره از توابع مهاباد که پیشتر به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، روز یک‌شنبه (۲۴ جولای ۲۰۲۲) پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادگاه مهاباد، بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، کاوه سلیمان‌پور اخیراً توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران“ به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.

===========================================

ریبوار عبداللهی فعال کارگری اهل سنندج که زمستان گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم روز چهارشنبه  (۲۶ جولای ۲۰۲۲) رسماً به وی ابلاغ شده است.

نشست رسیدگی به اتهامات ریبوار عبداللهی روز دوشنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده و نامبرده از اتهام عضویت در کومله تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

===========================================

یک جوان اهل روستای سوجه از توابع اشنویه با هویت سینا مینایی ۲۰ توسط دادگاه انقلاب و عمومی اشنویه (شنو) به ریاست قاضی مهدی رضایی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

این حکم به اتهام همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران صادر و روز یک‌شنبه (۳۱ جولای ۲۰۲۲) رسماً به وی ابلاغ شده است.

===========================================

روز ١ اگوست ٢٠٢٢ دست‌کم ۹ نفر از فعالین کارگری و اجتماعی سنندج به نام‌های دلیر اسکندری، گلناز قدیم‌خانی، هاوژین لطیفی، آرمین شریفه، مظفر صالح نیا، دلیر نصراللهی، توفیق محمودی، زاهد مرادیان و شیث امانی جهت دفاع از اتهامات انتسابی به شعبه دوم بازپرسی سنندج احضار شدند.

این ۹ فعال کُرد به ”تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران“ متهم و بر طبق ابلاغیه‌ای که از طریق سامانه ثنای قوه قضاییه به آنها ابلاغ شده بود احضار شده‌اند.

===========================================

کولبران و کاسبکاران

 

یک کولبر اهل روستای ”دیوالان“ از توابع سردشت با هویت کمال ابراهیم‌زاده روز یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ در حین کولبری در یکی از نقاط مرزی شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شد.

کمال ابراهیم‌زاده از ناحیه سر و صورت به شدت زخمی شده و جهت مداوا به به مراکز درمانی منتقل شده است.

گفتنیست که کمال ابراهیم‌زاده متاهل و پدر دو فرزند است.

===========================================

یک کولبر   اهل روستای ”کلاش لولم“ از توابع جوانرود  با هویت ایرج مهدوی شامگاه سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شد.

طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۶۸ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشته و یا زخمی شده‌اند که ۲۰ نفر از آنجا جانشان را از دست داده‌اند.

===========================================

یک کولبر جوان اهل بانه با هویت ارسلان احمدپناه ۲۳ ساله روز دوشنبه ١٣ تیر ۱۴۰۱ در حین کولبری در مرز بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی از ناحیه چشم به شدت مجروح شده است.

ارسلان احمدپناه در حین کولبری در مرز ”برویشکانی“ هدف شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی قرار گرفته و از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده است و جهت جراحی چشم به یکی از بیمارستان‌های شهر تبریز منتقل شده است.

===========================================

شامگاه یک‌شنبه (۱۰ جولای ۲۰۲۲)، یک کولبر جوان اهل روستای ”مَرخوز“ از توابع سقز با هویت آکو طلایی در حین کولبری در مرز کیله شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شد.

” نیروهای هنگ‌مرزی با تعقیب و گریز کولبران به سوی آنها تیراندازی کرده‌اند و آکو طلایی از ناحیه کتف مورد هدف قرار گرفته و به شدت زخمی شده است.“

===========================================

روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ (۱۲ جولای ۲۰۲۲)، یک کولبر اهل روستای دولت قلعه (دوره قَلا) از توابع سقز با هویت بهرام شاه‌محمدی ۴۰ ساله و پدر دو فرزند در حین کولبری در مرز ”کیله“ شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شد.

روز دوشنبه ۲۰ تیر نیز یک کولبر اهل روستای تموغه از توابع سقز با هویت سعدی (فامیل نامشخص) در مرز هه‌نگه‌ژال بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی از ناحیه کتف مجروح شده است.

همان روز، رشید جامخانه کولبر اهل روستای گویله از توابع مریوان در حین کولبری در مرز ”سَرتَزین“ بانه به دلیل سقوط از ارتفاع از ناحیه دست و پا به شدت مجروح و جهت مداوا به مراکز درمانی سقز منتقل شده است.

در تاریخ ۱۹ تیرماه نیز آکو طلایی اهل سقز در مرز کیله با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شده و یک کولبر دیگر اهل سقز با هویت ایوب جوان‌پور نیز به دلیل سقوط از ارتفاع به شدت زخمی شده بود.

===========================================

دو کولبر اهل جوانرود (جوانرو) به نام‌های هیمن مروتی ۱۸ ساله و جمال (فامیلی نامشخص) بامداد روز جمعه  (۱۵ جولای ۲۰۲۲) در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت مجروح شدند.

نیروهای هنگ‌‌مرزی ساعت ۶ بامداد در مرز ”کَلَبَر“ (که‌له‌بر) این دو کولبر را از فاصله نزدیک با سلاح ساچمه‌ای هدف تیراندازی قرار داده‌اند.

===========================================

شامگاه پنجشنبه  (۲۱ جولای ۲۰۲۲)، یک کولبر اهل ثلاث‌ باباجانی با هویت اکبر خدامرادی در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت مجروح شد.

اکبر خدامرادی از ناحیه پا با سلاح ساچمه‌ای هدف تیراندازی قرار گرفته و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده است.

از سوی دیگر، یک کولبر جوان اهل بانه با هویت مهدی خادم مسجد ۲۸ ساله غروب روز سه‌شنبه  (۱۹ جولای ۲۰۲۲) با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در مرز برویشکانی زخمی شده است.

===========================================

یک کولبر اهل سردشت با هویت محمد خدایار ۴۶ ساله دو هفته پیش در حین کولبری در مرز بانه به دلیل برخورد با سیم‌خاردار از ناحیه پا به شدت مجروح و به مراکز درمانی منتقل شده است.

محمد خدایار روز دوشنبه  (۴ جولای ۲۰۲۲) در حین کولبری در مرز هه‌نگه‌ژال (هَنگَژال) در حالی که توسط نیروهای هنگ‌مرزی مورد تعقیب و گریز قرار گرفته بود با سیم‌خاردار برخورد و به شدت مجروح شده است.

===========================================

دو کولبر سالخورده اهل نودشه به نام‌های یاسین عادل ۵۰ ساله و ابراهیم رحیم‌پور ۵۶ ساله در حین کولبری در ارتفاعات روستای نروی از توابع نوسود واقع در شهرستان پاوه در اثر سقوط از صخره به شدت مجروح شده‌اند.

این دو کولبر ساعت ۳ بامداد روز پنج شنبه  (۲۱ جولای ۲۰۲۲) در حالی که توسط نیروهای سپاه پاسداران مورد تعقیب و گریز قرار گرفته و این نیروها به سوی آنها تیراندازی کرده‌بودند، از ارتفاع سقوط کرده و از ناحیه، سر، دست و پا دچار جراحات سنگین شده‌اند.

===========================================

ساعات پایانی شامگاه شنبه  (۲۳ جولای ۲۰۲۲)، نیروهای هنگ‌مرزی بانه در مرز ”مالته“ به سوی شماری از کولبران تیراندازی کرده و دو برادر کولبر به نام‌های علی یونسی و سعد‌الله یونسی ٢٥ ساله اهل روستای ”گله سوره“ به شدت مجروح شده‌اند.

این دو کولبر جهت مداوا به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه منتقل شده و سعدالله یونسی که از ناحیه پشت هدف تیراندازی قرار گرفته بود، در اثر شدت جراحات جانش را از دست داده است.

===========================================

شامگاه جمعه  (۲۲ جولای ۲۰۲۲) یک کولبر اهل بوکان با هویت امیر (فامیلی نامشخص) در حین کولبری در مرز هه‌نگه‌ژال (هَنگَژال) بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت مجروح شد.

===========================================

یک کولبر اهل بانه با هویت بهرام محمودی ۲۵ ساله شامگاه شنبه  (۲۳ جولای ۲۰۲۲) در حین کولبری در مرز هه‌نگه‌ژال ( هَنگَژال) با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شد.

بهرام محمودی از ناحیه کمر هدف تیراندازی قرار گرفته و جهت مداوا به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه منتقل شده و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده است.

===========================================

یک کولبر با هویت جلیل کریمی اهل روستای شَرَکان از توابع شهرستان پاوه روز سه‌شنبه  (۲۶ جولای ۲۰۲۲) در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شد.

===========================================

یک کاسبکار  اهل روستای درویان از توابع کامیاران  با هویت سینا  ظفری ٢٠ ساله روز چهارشنبه  (۲۷ جولای ۲۰۲۲) با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در نزدیکی شهر اهواز به قتل رسید.

نیروهای انتظامی به ظن حمل قاچاق به سوی اتومبیل این کاسبکار تیراندازی نموده و وی را به قتل رسانده‌اند.

===========================================

روز  جمعه  (۲۹ جولای ۲۰۲۲) نیروهای هنگ‌مرزی در مرز میله نوسود به سوی شماری از کولبران تیراندازی کرده‌اند که در پی این تیراندازی دست‌کم ۴ کولبر زخمی شده و ۶ کولبر دیگر نیز در حین فرار و به دلیل سقوط از کوه زخمی شده‌اند.

در نتیجه این تیراندازی دست‌کم ۴ کولبر به نام‌های علی بهرامی، کوسار خسروی، حیدر خودکامه و دلاور فرامرزی از ناحیه پا و سر و صورت مجروح شدەاند.

همچنین شش کولبر دیگر نیز به نام‌های لایق اسماعیل‌پور،  نیما حیدری ، جواد فرامرزی، سعیدمهربانی، عبدل عبدی و شایان زحمتکش نیز در حین فرار و به دلیل سقوط از کوه از ناحیه پا، کمر و دست مجروح شده‌اند.

===========================================

شامگاه یک شنبه (٣١ جولای ۲۰۲۲)، ماموران نیروی انتظامی در جاده خرم‌آباد  و در نقطه ایست بازرسی فیروزآباد به سوی اتومبیل شخصی یک شهروند با هویت رحمان راشدی‌منش اهل روستای قلقله از توابع مریوان تیراندازی کرده و دو کودک وی را به نام‌های متین راشدی‌منش ٩ ساله و مهدی راشدی‌منش ١٢ در دم کشته شده‌اند.

===========================================

روز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ (۳۰ جولای ۲۰۲۲) یک کولبر اهل سقز با هویت عطا حسن‌زاده تموغه ۳۵ ساله در حین کولبری در مرز هَنگَژال بانه در اثر انفجار مین از ناحیه پا به شدت مجروح شده است.

گفتنیست که عطا حسن‌زاده تموغه ۳۵ ساله، متاهل و پدر دو فرزند خردسال است.

عطا حسن‌زاده تموغه پیشتر در یک معدن کار می‌کرده و به دلیل اینکه چند ماه حقوق وی را پرداخت نکرده‌اند برای تامین هزینه زندگی برای اولین بار به کولبری رفته است که پس از تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی به سولی کولبران این کولبر به دلیل نا آشنا بودن به جغرافیای منطقه وارد میدان مین شده است.

===========================================

یک کولبر اهل شهرستان ثلاث‌باباجانی با هویت محمد قادری روز دوشنبه  (۱ آگوست ۲۰۲۲) در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به‌شدت زخمی شد.

طی ماه جولای ۲۰۲۲ دست‌کم ۳۷ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان قربانی شده‌اند که سه نفر از آنها جانشان را از دست داده و ۳۴ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

===========================================

یک کولبر جوان اهل بانه با هویت هژار فرجی۲۹ ساله در سحرگاه روز یک شنبه (۷ آگوست ۲۰۲۲) با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به قتل رسید.

نیروهای هنگ‌مرزی در مرز ”سارداب“ (سارداو) و بدون هیچ گونه اخطار قبلی به سوی هَژار فرجی تیراندازی نموده و وی را از ناحیه سینه هدف قرار دادەاند.

===========================================

در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به سوی شماری از کولبران در مرز اشنویه (شنو) یک کولبر با هویت محمدامین احمدی ٣٠ ساله  اهل روستای لاجانی از توابع منطقه مرگور ارومیه کشته شد و دست‌کم دو کولبر دیگر نیز زخمی شدند.

نیروهای سپاه پاسداران ساعات اولیه بامداد روز سه‌شنبه  (۹ آگوست ۲۰۲۲) در ارتفاعات دره گادر واقع در مرز اشنویه به سوی این کولبران تیراندازی کرده و دست‌کم دو کولبر دیگر به نام‌های عبدالله (زرار) احمدی (برادر محمدامین) و عزیر صابری‌آذر ٤٥ ساله و پدر ٣ فرزند اهل دیزج مرگور ‍زخمی شده‌اند.

گزارشات رسیده حاکی از بازداشت دست‌کم ۶ کولبر نیز توسط نیروهای سپاه پاسداران است که تاکنون هویت سه نفر از آنها به نام‌های وحید سعیدی، قهرمان پورعلی و صفر مرادپور  هر سه اهل ارومیه احراز شده است.

===========================================

یک کولبر جوان اهل سقز با هویت کیوان علیپور ٣٨ ساله شامگاه دوشنبه  (۸ آگوست ۲۰۲۲) در حین کولبری در مرز ”کیله“ از توابع بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی‌شد.

کیوان علیپور در داخل خاک اقلیم کُردستان توسط نیروهای هنگ‌مرزی هدف تیراندازی قرار گرفته و از ناحیه سینه به شدت مجروح شده است.

===========================================

یک کولبر اهل بانه با هویت عبدالله حجری ۲۵ ساله روز چهارشنبه  (۱۰ آگوست ۲۰۲۲) در حین کولبری در مرز هَنگَژال (هه‌نگه‌ژال) این شهر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت مجروح شد.

===========================================

غروب روز جمعه  (۱۲ آگوست ۲۰۲۲)، یک کولبر جوان اهل ثلاث‌ باباجانی با هویت محمد نادری ۱۸ ساله در حین کولبری در مرز این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شد.

نیروهای سپاه پاسداران در مرز شیخ‌ صله شهرستان ثلاث‌ باباجانی به سوی شماری از کولبران که در حال بازگشت از اقلیم کُردستان بوده‌اند تیراندازی کرده و این تیراندازی منجر به کشته شدن محمد نادری شده است، در حالی کە  هیچ جنس و کالایی به همراه نداشته است.

===========================================

دانشجویان و معلمان

 

محسن عزیزی دانشجوی ۲۶ ساله اهل اشنویه که هفته گذشته همراه با پدر و دو نفر دیگر از نزدیکانشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده و دادگاه قرار بازداشت موقت یک ماهه برای وی صادر کرده است.

” محسن عزیزی پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده و از حق دسترسی به وکیل محروم است“.

گفتنیست که محسن عزیزی دانشجوی مقطع دکترای رشته معماری دانشگاه عجب‌شیر است.

===========================================

چهار معلم بازداشت شده اهل دیواندره به نام‌های امید شاه‌محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده با گذشت ۱۹ روز از بازداشت کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری می‌شوند.

===========================================

نشست رسیدگی به اتهامات ۹ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان و فعالین صنفی سنندج طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  (۱۳ و ۱۴ جولای ۲۰۲۲) در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شد.

صلاح حاجی‌میرزایی، محمدرضا مرادی، نسرین کریمی، مریم احمدی، مجید کریمی، غیاث نعمتی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کُردستان (شاخه سنندج و کلاترزان) و فیصل نوری، رضا طهماسبی و آرام ابراهیمی از معلمان و فعالین صنفی سنندج در این نشست به ”تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“ متهم شده‌اند.

===========================================

شعبان محمدی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کُردستان ـ مریوان که اواسط خرداد ماه امسال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شده بود، روز جمعه  (۱۵ جولای ۲۰۲۲) به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است.

===========================================

نشست رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان و فعالین صنفی سنندج طی روزهای پنجشنبه و شنبه (۱۴ و۱۵۱۴ جولای ۲۰۲۲) در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شد.

روز شنبه  نشست رسیدگی به اتهامات هر یک از فاطمه زند‌کریمی، مختار اسدی و کوروش عزتی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شده است.

همچنین روز پنج شنبه  هر یک از صادق کنعانی، شهریار نادری و رزگار حیدری نیز به این شعبه دادگاه احضار و نشست رسیدگی به اتهامات آنها نیز برگزار شده است.

===========================================

سه نفر از معلمان و فعالین صنفی شهرستان دیواندره به نام‌های محی‌الدین کریمیان، اسعد علوی و کوروش بابامورادی روز سەشنبه(۲۶ جولای ۲۰۲۲) پس از تجمع اعتراضی معلمان مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش دیواندره توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

===========================================

قربانیان مین

 

غروب روز سه‌شنبه  (۱۲ جولای ۲۰۲۲)، در اثر انفجار یک قبضه مین در منزل یکی از ساکنین روستای کوران از توابع ارومیه یک مادر با هویت مریم عزیزوند و دخترش با هویت روناهی خدایی ٧ ساله به شدت مجروح شدند.

یک منبع مطلع اعلام کرده است که مین منفجر شده توسط یکی از فرزندان خانواده در طبعیت پیدا شده و سپس مین را به همراه خود به منزل برده است که در منزل منفجر شده است.

گفتنیست که انفجار این مین خسارات مادی زیادی نیز به منزل این خانواده وارد آورده است.

===========================================

یک شهروند اهل بانه با هویت امیر صالحی ۳۰ ساله روز جمعه  (۲۲ جولای ۲۰۲۲) در ارتفاعات مرزی اقلیم کُردستان در اثر انفجار مین جانباخت.

امیر صالحی اهل روستای “بلە کە” در شهر ”شارباژیر“ از توابع استان سلیمانیه اقلیم کُردستان مشغول باغذاری بوده و در ارتفاعات  مرزی”کانروی“ در اثر انفجار مین جان باخته است.

===========================================

روز شنبه (۳۰ جولای ۲۰۲۲) یک کولبر اهل سقز با هویت عطا حسن‌زاده تموغه ۳۵ ساله متاهل و پدر دو فرزند خردسال در حین کولبری در مرز هَنگَژال بانه در اثر انفجار مین از ناحیه پا به شدت مجروح شده است.

===========================================

جنگ در کوردستان

 

یک پایگاه سپاه پاسداران در منطقه سرشیو سقز مابین شهرهای سقز و مریوان توسط یک گروه مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت و متعاقب آن منطقه توسط نیروهای امنیتی میلیتاریزه شد.

پایگاه سپاه پاسداران (رضا حسینی) واقع در منطقه سرشیو سقز ساعت ۲ بامداد چهارشنبه  (۱۰ آگوست ۲۰۲۲) توسط یگ گروه مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

اطلاع دقیقی از تلفات طرفین درگیری در دسترس نیست و رسانه‌های حکومتی نیز هیچ پوشش نسبت به موضوع نداشته‌اند.

پس از این حمله نیروهای سپاه در منطقه پراکنده شده و مسیر سقز به مریوان امروز توسط نیروهای امنیتی بصورت نیمه مسدود درآمده به نحوی که با ایجاد پست‌ها بازرسی تمامی اشخاص و ماشین‌های مسیر مرود بازرسی قرار گرفته است. نیروهای سپاه حتی اجازه عبور سریع ماشین‌های امدادی یا اتومبیل‌های با حضور افراد سالخورده و کودکان را نداده‌اند.

===========================================

یک گروه مسلح ناشناس بامداد روز پنج‌شنبه  (۱۱ آگوست ۲۰۲۲)، یکی از پایگاه‌های نیروی انتظامی را در شهرک ”دززج مرگور“ مورد حمله قرار دادند.

این حمله مسلحانه ساعت ۳ بامداد امروز انجام گرفته است و دست‌کم یکی از نیروهای مستقر در این پایگاه زخمی و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده است.

===========================================

منابع:

سازمان حقوق بشری هەنگاو

سازمان حقوق بشر کوردستان روژهلات ، مروڤایەتی

مرکز خبری و حقوق بشری روژی کورد

مرکز حقوق بشری هانا

مرکز حقوق بشری چاونیوز

جمعیت حقوق بشر کوردستان

آژانس خبر رسانی کوردستان کردپا

آسوی روژهلات

Comments

comments

پاسخی بگذارید