اعلامیه شش حزب و سازمان سیاسی شرق کردستان در مورد منشور ” مهسا “

0
در روز دهم مارس ۲۰۲۳ برابر با ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ منشوری زیر نام منشور مهسا انتشارن یافت. این منشور با اینکه با کلمات و...

منشور گروه شش نفری جورج تاون یا همبستگی و سازماندهی برای ازادی (مهسا) و...

0
فرزندان ملل تحت اشغال ایران انسانهای آزاده‌ی جهان دهها سال است که فاشیسم تا دندان مسلح ایران از طریق نظامی، سرزمینهای ملل غیر فارس در جغرافیای...

پیام بە مردم انقلابی: همپیمانی استقلال طلبان کوردستان

0
ابتدا سلام میفرستم بە روح و روان پاک شهدای انقلاب نوین راه آزادی درود میفرستم بە مقاومت و روحیە انقلابی همەی مردم مبارز و بپاخاستە...

پیام بە انقلاب ژینا

0
مردمان در بند و مللی کە خاک و سرزمینتان اشغال شدە است ملت کورد، زنان و مردان انقلابی شرق کوردستان ملت بلوچ، مردمان قهرمان بلوچستان ملت عرب،...

جبهه ملل برای حق تعيين سرنوشت تلاش پهلوی در سواستفاده از مبارزات ملل...

0
اعتراضات ملل تحت اشغال ایران به رژیم اشغالگر کابوس حاکمیت و به اصطلاح اپوزیسون کاغذی آن شده و می رود که با سرنگونی و...

پاسخ هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بە رضا پهلوی

0
سالهاست کە ملل غیرفارس در اعتراض بە سرکوب، دیکتاتوری ،استبداد، استعمار و اشغالگری ایرانیان بپا خاستەاند. کلید اسمیلاسیون و سیاست سلب و انکار هویت ملی...

پیام هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بە مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس جبهه...

0
دوستان و همرزمان در الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية ملت مبارز عرب در الاحواز نزدیک بە صد سال است کە خاک الاحواز از سوی اشغالگران ایرانی اشغال...

پیام آجوئی بلوچستان بە مناسبت اعلام همپیمانی استقلال طلبان کوردستان

0
اتحاد ، چھار حزب استقلال طلب کوردستان تحت اشغال ایران، مبارک و میمون باد! دوستان گرامی کورد ما جوانان استقلال طلب بلوچستان ( آجوئی بلوچستان) تحت اشغال...

پیام بلوچستانءِ راجی زرمبش به هم پیمانی أحزاب استقلال طلب کوردستان

0
پیام بلوچستانءِ راجی زرمبش به: اتحاد و هم پیمانی أحزاب استقلال طلب کوردستان تحت‌ اشغال ایران مایه بسیار خوشحالی است که جريانات سیاسی کوردستان یک گام...
تازەترینها
 پیام تبریک جنبش استقلال طلبان کوردستان بە بلوچستان آجویی زرمبش پیام تبریک جنبش استقلال طلبان کوردستان بە بلوچستان ءِ راجی تپاکی گل نسل کشی ملت ها در خاورمیانه توسط ایرانیان آخرین وضعیت جنگ مابین اسرائیل با تروریستهای حماس در غزە نقاب افکندن از چهرهٔ حماس: شهروندان اسرائیل پیشاهنگ افشای تأمین مالی تروریسم پیام جنبش استقلال طلبان کوردستان در کنفرانس اولین سالگرد قتل ژینا امینی پیام تبریک رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان بە دبیرکل حزب تضامن دمکراتیک اهواز جنبش استقلال طلبان کوردستان:اعدام، زندان، کشت و کشتار: سهم کورد،بلوچ، عرب الاحوازی، کاسپینی و ... از ایران جعلی. استقلال یک حداقل سیاسی کوردها محبوب یا منفور ایرانیان اعلامیه شش حزب و سازمان سیاسی شرق کردستان در مورد منشور " مهسا " منشور گروه شش نفری جورج تاون یا همبستگی و سازماندهی برای ازادی (مهسا) و موضع ما اطلاعیە جنبش استقلال طلبان کوردستان: منشوری کە از بطن جامعە کوردستان بر نیامدە باشد، فاقد اعتبار و مشروعیت است. حافظە تاریخی: بخشی از جنایتهای رضاخان و خاندان پهلوی : کشتار،سرکوب و ژینوساید در لرستان سالروز تاسیس جمهوری کوردستان