آمار ماهانە،نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان تحت اشغال ایران:ماه اگوست٢٠٢٢

ماه آگوست ٢٠٢٢ و امار اعدام شدگان

تاریخ هویت اهل زندان اتهام
١٠ آگوست ۲۰۲۲ مهدی نورکرمی ۳۷ ساله شهرستان شیروان چرداول از توابع استان ایلام مرکزی اراک جرایم مرتبط با مواد مخدر
۲۷ آگوست ۲۰۲٢  امید علی گراوند شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان زندان مرکزی خرم‌آباد قتل عمد
۳۱ آگوست ۲۰۲٢ محمدحسن کهراری ۲۷ ساله کرماشان زندان مرکزی اراک جرایم مرتبط با مواد مخدر
۳۱ آگوست ۲۰۲٢ مرتضی تیموری ٢٨ ساله شهرستان کوهدشت زندان مرکزی اراک جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

لیست و اسامی افراد بازداشت شدە ، زندانی شدە، آزاد شدە موقت با تودیع وثیقە

تاریخ هویت بازداشت اهل اتهام حکم وضعیت
۱ آگوست علی عزیزی ۲۱ ساله توسط نیروهای امنیتی در سردشت دالاهو  از توابع  کرماشان نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱ آگوست دلیر اسکندری شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۱ آگوست گلناز قدیم‌خانی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۱ آگوست هاوژین لطیفی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۱ آگوست آرمین شریفه شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۱ آگوست مظفر صالح نیا شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۱ آگوست دلیر نصراللهی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۱ آگوست توفیق محمودی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۱ آگوست زاهد مرادیان شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۱ آگوست شیث امانی شعبه دوم بازپرسی سنندج سنندج فعال کارگری و اجتماعی نامعلوم آزادی موقت
۲ آگوست نوید کهنه پوشی نیروهای اداره اطلاعات مریوان مریوان عضو فعال انجمن سبز چیا نا معلوم در بازداشت
۲ آگوست آرام افضلی ۲۸ ساله نیروهای اداره اطلاعات سنندج روستای دانیکَش از توابع بخش کلاترزان سنندج نامعلوم نامعلوم در بازداشت
٣ آگوست امید شادی‌خواه ۲۴ ساله اطلاعات سپاه اشنویه اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه نامعلوم

 

 

 

 

 

نامعلوم در بازداشت
۴ آگوست کاظم تابناک اطلاعات سپاه اشنویه اهل روستای سینگان از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم در بازداشت
٩ آگوست سینا مینایی جوان ۲۰ ساله دادگاه انقلاب و عمومی اشنویه روستای سَوجَه اشنویه همکاری با یکی از احزاب کورد ۳ سال تعزیری ۳ سال حبس تعلیقی زندان مرکزی نقده
١١ آگوست محمد کریمی‌خواه ٤٢ ساله نیروهای اداره اطلاعات بوکان نا معلوم نا معلوم در بازداشت
۱۲ آگوست اسماعیل کریمی ۴۴ ساله اداره اطلاعات بوکان بوکان ساکن شهرک ”میراوا“ نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱۳ آگوست برزان محمدی زندان مرکزی مریوان سروآباد همکاری با یکی از احزاب کورد ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری آزادی موقت بعد از ٢١ ماه زندان
۱۳ آگوست محمد  سلیمی ۲۸ ساله زندان مرکزی سقز سقز فعال زیست‌محیطی

بە اتهام تبلیغ علیه نظام

۱۱ ماه حبس تعزیری در زندان مرکزی سقز

 

 

 

۱۴ آگوست ظاهر مرادی ۲۳ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای بیمضرتی از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱۴ آگوست آرش پیری ۲۲ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای بیمضرتی از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱۴ آگوست هیوا میرزایی ۲۳ ساله اطلاعات سپاه اشنویه روستای بیمضرتی از توابع اشنویه نامعلوم نامعلوم در بازداشت
۱۵ آگوست ۲۰۲۲  امیر حسین‌زاده نیروهای اداره اطلاعات بوکان شهرستان بوکان نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۵ آگوست ۲۰۲۲ مصطفی بلاز بامداد نیروهای اداره اطلاعات بوکان شهرستان بوکان نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۵ آگوست ۲۰۲۲ جلال امینی ٤١ ساله  نیروهای امنیتی بوکان نامعلوم نامعلوم بازداشت

 

 

 

۱۵ آگوست ۲۰۲۲ علی فاروقی ۴۰ سالە نیروهای امنیتی بوکان نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۶ آگوست ۲۰۲۲ لقمان بهرامی نیروهای اداره اطلاعات مهاباد روستای قره قشلاق شهرستان مهاباد نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۶ آگوست ۲۰۲۲ ناصر احمدزاده نیروهای اداره اطلاعات مهاباد شهرستان مهاباد نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۶ آگوست ۲۰۲۲ جلال محمودی نیروهای اداره اطلاعات مهاباد شهرستان مهاباد نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۶ آگوست ۲۰۲۲ امیر بایزدی‌آذر نیروهای اداره اطلاعات مهاباد شهرستان مهاباد نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۶ آگوست ۲۰۲۲ شهرام بایزیدی‌آذر نیروهای اداره اطلاعات مهاباد شهرستان مهاباد نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۶ آگوست ۲۰۲۲ کامبیز بایزیدی‌آذر نیروهای اداره اطلاعات مهاباد شهرستان مهاباد نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۶ آگوست ۲۰۲۲ چیا پیرزاد نیروهای اداره اطلاعات مهاباد شهرستان مهاباد نامعلوم نامعلوم بازداشت
۱۷ آگوست ۲۰۲۲ اسکندر لطفی نیروهای اطلاعات سپاه شهرستان سنندج عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کُردستان ـ مریوان و سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نشر اکاذیب آزادی موقت
۱۷ آگوست ۲۰۲۲ یوسف رحمانی نیروهای اداره اطلاعات اشنویه اشنویه احزاب کُردستانی اپوزسیون نامعلوم با وثیقه و موقتاً از زندان مرکزی اشنویه آزاد
١٨ آگوست ۲۰۲۲ یعقوب محمودی‌آذر نهادهای امنیتی روستای سینگان از توابع اشنویه همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون نامعلوم با وثیقە موقتا آزاد
١٨ آگوست ۲۰۲۲ پیروت تابناک نهادهای امنیتی روستای سینگان از توابع اشنویه همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون نامعلوم با وثیقە موقتا آزاد
١٨ آگوست ۲۰۲۲ فرهنگ کرامت نهادهای امنیتی روستای سینگان از توابع اشنویه همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون نامعلوم با وثیقە موقتا آزاد
۲۰ آگوست ۲۰۲۲ حامد محمودی ۳۸ ساله دستگاه قضایی شهرستان بانه فعالیت سیاسی یک سال حبس تعزیری زندان مرکزی بانه
۲۰ آگوست ۲۰۲۲ حسین احمدی نیروهای اداره اطلاعات بوکان شهرستان بوکان نامعلوم نامعلوم نامعلوم
۲۲ آگوست ۲۰۲۲ امید ابراهیمی اداره اطلاعات اشنویە شهرستان اشنویە نامعلوم نامعلوم نامعلوم
۲۳ آگوست ۲۰۲۲ جمال علوی  اداره اطلاعات روستای کوسه کهریز از توابع مهاباد نامعلوم نامعلوم نامعلوم
۲۳ آگوست ۲۰۲۲ جمشید حمیدی نیروهای اداره اطلاعات روستای شاهوانه از توابع اشنویه عضویت در یکی از احزاب کوردستان و اقدام علیه امنیت ملی ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی آزادی با پابند الکترونیکی
۲۳ آگوست ۲۰۲۲ شاپور مرادی نیروهای اطلاعات سپاه  تَنگیسَر از توابع سنندج همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون نامعلوم با وثیقه و موقتاً آزاد
۲۳ آگوست۲۰۲۲ علی ‌الله‌ویسی اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج سنندج خیریه احیای کوردستان پنج ماهه حبس زندان مرکزی سنندج
۲۳ آگوست۲۰۲۲ مرضیه مرادویسی اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج سنندج خیریه احیای کوردستان پنج ماهه حبس زندان مرکزی سنندج
۲۴ آگوست ۲۰۲۲ سبحان مولودی نهادهای امنیتی روستای تنگیسر از توابع سنندج همکاری با یکی از احزاب کُردستانی نامعلوم با وثیقه و موقتاً آزاد
۲۴ آگوست ۲۰۲۲ کریم ابوبکری ۳۶ ساله  نهادهای امنیتی پیرانشهر نامعلوم نامعلوم بازداشت
۲۴ آگوست ۲۰۲۲ اسماعیل ابوبکری ۲۹ ساله  نهادهای امنیتی پیرانشهر نامعلوم نامعلوم بازداشت
۲۶ آگوست ۲۰۲۲ ناصر داله ۳۱ ساله نیروهای اطلاعات پیرانشهر پیرانشهر نامعلوم نامعلوم نامعلوم
۲۷ آگوست ۲۰۲۲ میکائیل منبری نیروهای اداره اطلاعات سنندج سنندج نامعلوم نامعلوم زندان مرکزی سنندج
۲۷ آگوست ۲۰۲۲ جلال امینی اداره اطلاعات بوکان بوکان نامعلوم نامعلوم زندان مرکزی بوکان
۲۷ آگوست ۲۰۲۲ ناصر احمدزاده اداره اطلاعات مهاباد  مهاباد نامعلوم نامعلوم زندان مرکزی مهاباد
۲۴ آگوست ۲۰۲۲ سبحان مولودی نهادهای امنیتی روستای تنگیسر از توابع سنندج همکاری با یکی از احزاب کُردستانی نامعلوم با وثیقه و موقتاً آزاد
٢٩ آگوست ۲۰۲۲ عبدالرحیم دلسوز نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر نامعلوم نامعلوم با وثیقە موقتا آزاد
۳۰ آگوست ۲۰۲۲ حکیم میرزایی اداره اطلاعات ارومیه اشنویه همکاری با احزاب کُردستانی نامعلوم بازداشتگاه اطلاعات اشنویه
۳۰ آگوست ۲۰۲۲ هیوا میرزایی اداره اطلاعات ارومیه اشنویه همکاری با احزاب کُردستانی نامعلوم بازداشتگاه اطلاعات اشنویه
۳۰ آگوست ۲۰۲۲ ظاهر مرادی اداره اطلاعات ارومیه اشنویه همکاری با احزاب کُردستانی نامعلوم بازداشتگاه اطلاعات اشنویه
۳۰ آگوست ۲۰۲۲ انور پیغامی اداره اطلاعات ارومیه اشنویه همکاری با احزاب کُردستانی نامعلوم بازداشتگاه اطلاعات اشنویه
۳۰ آگوست ۲۰۲۲  آرش پیری اداره اطلاعات ارومیه اشنویه همکاری با احزاب کُردستانی نامعلوم بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

 

تیراندازی بە سوی کولبران و کاسبلکاران ، امار زخمی و کشتە شدگان

 

تاریخ هویت اهل محل تیراندازی وضعیت
۱ آگوست محمد قادری شهرستان ثلاث‌باباجانی تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در مرز نوسود به شدت زخمی شده

 

 

 

 

۷ آگوست هژار فرجی۲۹ ساله بانه تیراندازی هنگ‌مرزی در مرز ”سارداب“ کشتە شدە است
۸ آگوست کیوان علیپور ٣٨ ساله سقز در مرز ”کیله“ از توابع بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به شدت زخمی شده
۹ آگوست محمدامین احمدی ٣٠ ساله  روستای لاجانی از توابع منطقه مرگور ارومیه در ارتفاعات دره گادر واقع در مرز اشنویه کشتە شدە است
۹ آگوست عبدالله (زرار) احمدی دیزج مرگور ارومیه در ارتفاعات دره گادر واقع در مرز اشنویه به شدت زخمی شده
۹ آگوست عزیر صابری‌آذر ٤٥ ساله و پدر ٣ فرزند دیزج مرگور ارومیه در ارتفاعات دره گادر واقع در مرز اشنویه به شدت زخمی شده
١٠ آگوست عبدالله حجری بانه مرز هَنگَژال به شدت مجروح
۱۲ آگوست محمد نادری ۱۸ ساله ثلاث‌ باباجانی در مرز شیخ‌ صله ثلاث باباجانی با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شد
۱۴ آگوست ۲۰۲۲ اسماعیل مصری ثلاث‌ باباجانی مرز نوسود مجروح
۱۴ آگوست شیرزاد مریوان مرز نوسود به شدت زخمی
۱۵ آگوست ۲۰۲۲ سامان محمدزاده ۲۹ ساله بانه مرز هَنگَژال زخمی
۱۵ آگوست ۲۰۲۲ فاضل احمدی سقز مرز هَنگَژال زخمی
۱۵ آگوست ۲۰۲۲ علی آبکار بوکان مرز هَنگَژال زخمی
۱۵ آگوست ۲۰۲۲ یوسف قیطاسی بوکان مرز هَنگَژال زخمی
۱۵ آگوست ۲۰۲۲ ارسلان رحمانی سقز مرز هَنگَژال زخمی
۱۷ آگوست ۲۰۲۲ آمانج آذرپور ١٧ ساله سقز انفجار مین در مرز بانه شدت مجروح
۱۹ آگوست ۲۰۲۲ رحیم محمدی ٣٧ ساله بانه شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در مرز هَنگَژال مرگ
۲۳ آگوست ۲۰۲۲ فرشاد خالدی ۱۶ ساله پاوە مرز نوسود به شدت مجروح
۲۳ آگوست ۲۰۲۲ آراس محمدپور سردشت مرز بانه مرگ
۲۶ آگوست ۲۰۲۲ ریبوار رشیدی بانه مرز برویشکانه مرگ
٢٧  آگوست ۲۰۲۲ ماجد محمدی‌مطلق نودشته نزدیکی روستای شرکان زخمی
۳۰ آگوست ۲۰۲۲  جعفر خزوم سردشت در مرز سردشت به شدت مجروح
۳۱ آگوست ۲۰۲۲ صالح رشیدزاده ۲۳ ساله سردشت مرز بانه مرگ

 

لیست بازداشت شدگان، دانشجویان و معلمان

تاریخ هویت اهل اتهام حکم وضعیت
۱۷ آگوست ۲۰۲۲ اسکندر لطفی سنندج نشر اکاذب نامعلوم با وثیقە ازاد
۲۰ آگوست ۲۰۲۲ مسعود نیکخواه مریوان ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج با وثیقە ازاد
۲۰ آگوست ۲۰۲۲ شعبان محمدی مریوان ازاعضای انجمن صنفی معلمان.

تبلیغ علیه نظام“ و ”اقدام علیه امنیت ملی“

شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج با وثیقە ازاد
۲۸ آگوست ۲۰۲۲ اشکان جمشیدی ۲۰ ساله سنندج نامعلوم نامعلوم نامعلوم

 

قربانیان مین در کوردستان

تاریخ هویت اهل دلیل وضعیت
۱۰ آگوست عبدالله حجری ۲۵ ساله بانه مرز هَنگَژال بانه در اثر انفجار مین، بشدت زخمی شدە به شدت زخمی شده
۱۷ آگوست ۲۰۲۲ مانج آذرپور سقز در اثر انفجار یک قبضه مین به شدت مجروح شدە است
۱۸ آگوست ۲۰۲۲ محمود عثمانی سلماس در اثر انفجار یک قبضه مین به شدت مجروح شدە است
٢٨آگوست ٢٠٢٢ خسرو جاندارو روستای قاسم آباد از توابع گیلانغرب در اثر انفجار یک قبضه مین مرگ

 

جنگ در کوردستان ، مابین پیشمرگان مسلح و نیروهای نظامی ایران

تاریخ محل درگیری شهر تعداد کشتەها وضعیت توضیحات
۱۰ آگوست پایگاه سپاه پاسداران (رضا حسینی) منطقه سرشیو سقز مابین شهرهای سقز و مریوان نامعلوم منطقە کاملا ملیتاریزە شدە است توسط یگ گروه مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت
۱۱ آگوست ساعت ۳ بامداد یکی از پایگاه‌های نیروی انتظامی را در شهرک ”دززج مرگور ارومیە دست‌کم یکی از نیروهای مستقر در این پایگاه زخمی شدە است توسط یگ گروه مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت

 

===========================================

منابع:

سازمان حقوق بشری هەنگاو

سازمان حقوق بشر کوردستان روژهلات ، مروڤایەتی

مرکز خبری و حقوق بشری روژی کورد

مرکز حقوق بشری هانا

مرکز حقوق بشری چاونیوز

جمعیت حقوق بشر کوردستان

آژانس خبر رسانی کوردستان کردپا

آسوی روژهلات

Comments

comments

پاسخی بگذارید