اطلاعیه مشترک سازمانهای ملل تحت ستم و اشغال ایران بمناسبت بیست اپریل نود و هفتمین سالگرد اشغال احواز

درچنین روزهايی از اپریل ۱۹۲۵ ارتش ایران با هماهنگی و همکاری ارتش وقت دولت انگلیس سرزمین احواز را اشغال و دولت ملی شیخ خزعل کعبی امیر دولت احواز را سرنگون کردند.
اشغالگران پس ازاشغال احواز باشیوه های وحشیانه و ضد بشری؛ ملت عرب احواز را سرکوب کرده این ملت را از ساده ترین حقوق انسانی خود محروم و خواسته های انسانی و مسالمت آمیز انان را با گلوله و سرکوب و دستگیری و اعدامهای دستجمعی جواب دادند.

البته این جنایتها نه تنها در احواز اشغالی بلکه در دیگر سرزمینهای اشغالی چون آزبایجان جنوبی و کوردستان و بلوچستان و ترکمنستان و لرستان نیز توسط رژیم اشغالگر ایران در حال انجام است و همه روز دستگاه قتل و کشتار اشغالگران جان فرزندان این ملل را قربانی سیاستهای ژنساید خود میکند ؛ رژیمهای اشغالگری که در طول دهها سال اشغالگری سرزمینهای ملل غیر فارس چیزی جز قتل و غارت، فقر وفلاکت ،عقب ماندگی ، تربیت تروریست و دخالت در کشورهای همسایه در تاریخ ضد بشری خویش به جای نگذاشته است.
انسانهای ازاده
سازمانهای حقوق بشری:

ما سازمانهاى سياسى امضا کننده زیرضمن محکوم کردن اشغال سرزمین ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت ستم و اشغال ایران سیاستهای ضد انسانی و نقض قوانین بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و سرکوب ملت عرب احواز توسط اشغالگران ایرانی را محکوم کرده خواهان دخالت فوری سازمانهای بین المللی برای حمایت از ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت ستم و اشغال ایران بوده ، خواهان ازادی زندانیان و توقف اعدامهای سیاسی فرزندان ملل تحت ستم هستیم.
زنده باد اتحاد مبارزاتی ملل تحت ستم و اشغال ایران برای رسیدن به ازادی و حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولتهای مستقل ملی.

١- شوراي ملى نيروهاي مقاومت الاحواز
٢-جبهه دمكراتيك مردمى احواز
٣-جبهه دمكراتيك احواز
٤- جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت ”ايران ‘
٥- حزب استقلال ازربايجان جنوبي
٦- هم پيماني استقلال طلبان كوردستان
٧-جنبش ازاديبخش دمكراتيك كوردستان
٨-جنبش استقلال طلبان كوردستان
٩- اتحاد انقلابيون كوردستان
١٠-سازمان يارسانى يارى كورد
١١-, South Turkmenistan National, Democratic Front
١٢-, South Turkmenistan Human Rights Centre in Canada.
١٣-جنبش ملى بلوچستان -بلوچستان راجي زرمبش
١٤-استقلال طلبان بلوچستان تحت اشغال ايران (اجوئي بلوچستان)

Comments

comments

پاسخی بگذارید