جمعە ٢٢ جولای ساعت ٢٠ بە وقت اروپای مرکزی، 21 به وقت ترکیه 22:30 به وقت ایران

مدیران برنامە: سردار ولدبیگی و سعیدە بندر

با حضور: جناب آقای جمال پورکریم رهبر هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان

جناب آقای عارف الکعبی رئیس کمیسیون اجرایی دولت الاحواز

جناب آقای مهیم سرخوش مسئول روابط خارجە بلوچستان راجی تپاکی گل

Comments

comments

پاسخی بگذارید