شهادت یک زن فعال یارسانی و دستگیری چندین فعال دیگر یارسانی بە دست نیروهای نظامی رژیم ایران

بازداشت و دستگیری فعالین یارسانی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی ایران

بنا بر خبرهای رسیدە ، سە تن از فعالین یارسانی از سوی نیروهای امنیتی رژیم ایران بازادشت و تاکنون از سرونشت آنان اطلاعی در دست نیست.

سیاوش حیاتی سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، امروز در روستای ورگمه از توابع شهرستان دالاهو با حکم دادستانی این شهر  به وسیله‌ی نیروهای امنیتی بازدداشت گردید.
سیاوش حیاتی در یک سخرانی در مراسم مجلس ختم مینو مجیدیان از زنان فعال یارسانی کە در اعتراضات کرماشان در ٢٩ شهریور بە ضرب گلولە نیروهای نظامی رژیم ایران بە شهادت رسیدە بود، بە سیاست کشت و کشتار نیروهای نظامی در کوردستان معترض شد.

از دیگر سو مژگان کاوسی فعال یارسانی، محقق و زندانی سیاسی سابق ظهر روز پنج شنبه ۳۱ شهریور در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی رژیم ربوده شده است و تاکنون از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست.

همچنین در چند روز گذشته سید سروش عباسی شاه ابراهیمی فعال یارسانی که برای مراسم تشییع جنازه و حضور در خاکسپاری 《ژینای کورد 》به سقز سفر کردە بود،در راه بازگشت به کرماشان توسط مزدوران امنیتی و اطلاعاتی رژیم ربوده شدە و تا کنون خبری از محل نگهداری و صحت و سلامت ( سید سروش ) در دست نیست.

در چند روز اخیر و بدنبال شعلەور شدن اعتراضات مردم کوردستان و سایر ملل در ایران، تنها در کوردستان تحت اشغال ایران،بیش از ١٥ نفر شهید ،نزدیک بە ٨٠٠ نفر مجروح و بیش از ٦٠٠ نفر بازداشت و دستگیر شدەاند.

لازم بە ذکر است کە جامعە یارسان همیشە از سوی رژیم ایران مورد تبعیض و بی حرمتی قرار گرفتە است .

Comments

comments

پاسخی بگذارید