تشکیل اپوزیسیون ایرانیان و تأثیر آن بر اهداف کوردها

نگارنده: ناهید بوستانی

در این چند روزه با تشکیل گروهی تحت عنوان هیئت ائتلاف اپوزیسیون ایران, شاهد بحث های متمادی و طاقت فرسایی بین ایرانیان و افرادی که خود را کورد ایران می دانند هستیم.
در واقع این بحث ها زمانی بالا گرفت که اخباری مبنی بر اینکه گروهی متشکل از هنرپیشه و فوتبالیست (به اصطلاح عامیانه سلبریتی) و رضا پهلوی به عنوان ائتلاف اپوزیسیون ایران در صفحات مجازی نمایان شد.
در اینجا لازم است از افرادی نام ببریم که خود را کورد ایران می دانند و با بحث های مداوم با ایرانیان در موضوعی بیهوده که چرا جایگاهی برای احزاب کورد و سیاستمداران کورد در این اپوزیسیون در نظر گرفته نشده است کلافی سر در گم برای خود و دیگران ایجاد کرده اند.
واقعیت اینست کە واژەای ساختگی تحت عنوان کورد ایران ، در مفهوم هویت مستقلی را دارا نیست, یک فرد یا یک کورد و کوردستانی است و یا یک ایرانی , پس واژه‌ی کورد ایرانی، واژەایست ساختگی و سراسر تناقض و دوگانگی است , اگر شما خود را یک ایرانی می پنداری که دیگر نیازی به نمونه پافشاری برای حضور کوردها در اپوزیسیون ایران مفهومی ندارد, چون در واقع ملتی غیر ایرانی در این زمینه جایگاهی ندارد و اگر خود را یک کورد و کوردستانی می دانی تشکیل اپوزیسیونی در ایران باید همان اندازە برایت مهم باشد که ممکن است اپوزیسیونی در کشورهای همسایه دیگرمان شکل گرفته باشد.

ملت کورد و مردم کوردستان سالهاست که از جغرافیایی جعلی و ساختگی به نام ایران گذر کرده اند، آنها با تمام وجود مرزهای خود را مشخص کرده اند و برای هویت، ملت ، تاریخ، جغرافیا، زبان و فرهنگشان دست به مبارزات گسترده زده اند و به صورت آشکار اعلام داشته اند کە واژه هایی تحت عنوان رفرم و اصلاحات یا تغییر رژیم در کشور ایران برایشان مفهومی ندارد.

ملت کورد در هر چهار بخش کوردستان سالیان متمادی است که تلاش می کند کشوری مستقل، آزاد، دمکرات و یکپارچه داشته باشند, در اینجا لازم است با صراحت کامل از افرادی که خود را کورد ایرانی میپندارند، درخواست کنیم که اهداف ملت کورد را در حد اتفاقات، انتظارات و وعدە وعیدهای پیش پا افتاده در ایران تقلیل ندهند.
آری, جرقە اینبار انقلاب روژهلات با قتل دختری کورد “ژینا امینی” کە در تهران به بهانە بدحجابی او را بە قتل رساندند، آغاز شد و در دیار ژینا، “شهر سقز” زنان مبارز با شعار ژن, ژیان, آزادی خواستار به پا خواستن دیگر شهرها برای بازدارندگی حرکت اهرم جنایات رژیم اسلامی ایران و سرکوب تمامی حقوق اولیه ملت کورد در جغرافیای محصور شده ی ایران شدند.
نە مفهوم زن، زندگی آزادی و نە فلسفە انقلاب کوردستان مسئله ی حجاب نیست، نبودە و نخواهد بود, چون حجاب در فرهنگ کوردستان نە هیچگاه اجباری بودە و نە هیچ زمانی جایگاهی داشته و برای کوردستان مسئلەای پیش پا افتادە بودە است.
نزدیک بە صد سال است که حکومتهای دیکتاتور و اشغالگران خاک و سرزمین کوردستان نتوانسته اند پوشش زن کورد را تغییر دهند و از او وسیله ای برای خانه نشینی و جنس درجه دو بسازند.
این واقعیت محض است که ما نە دردی مشترک و نە هیچ وجه اشتراکی از نظر فرهنگ, زبان, تاریخ و جغرافیا با ایرانیان داریم و به هیچ وجه نمی توان هویت ملت کورد را نادیده گرفت.
در پایان یاداوار میشوم کە لازم است افرادی را که دچار تناقضات در قبول هویت خویش هستند, با اندیشیدن به هویت انسانی خود, خط مشی خود را انتخاب کرده، یا بە اصل و هویت کورد و کوردستانی خود برگردند و یا با هویت ایرانیشان با بحث های بیهوده پیرامون موضوعات پیش پا افتاده، مسیر انقلاب ملت کورد را با مشکل مواجه نکنند.

Comments

comments

پاسخی بگذارید