خانه پیام گله مندی از پاپ فرانسیس

گله مندی از پاپ فرانسیس

گله مندی از پاپ فرانسیس

ترجمه فارسی نامه نوشته شده و ارسالی خانم گلزار الماسی به پاپ فرانسیس همراه با متن انگلیسی: 

پاپ فرانسیس محترم،

تاریخ دردناک کردها برای جهانیان ناشناختە و پنهان نبوده است. در حدود 100 سال است که سرزمین کردها مابین 4 کشور ایران، عراق ، ترکیه وسوریه  تقسیم شده است. علی رغم تلاش های بی پایان کردها با جمعیتی در حدود سی و شش میلیون و چهارصد هزار نفر، آنها فاقد کشور و هویت مستقل خویش میباشند و اشغالگران سرزمین کردها در برابر چشمان ناظر جهانیان، با تمام توان برای محو و نابودی مردم کرد میکوشند.

این انسانهای بی گناه بدون هیچ ترحمی قتل عام میشوند بی آن که جهانیان اقدامی برای توقف آن انجام دهند. یکی از نمونه های چنین سبعیتی در منطقه  شنگال در حق دختران به اسارت رفته ایزدیان بود که در بازار آزاد به عنوان برده فروخته شدند. در حالیکه مردم کرد در هر چهاربخش آن تحت ستم و فشار دولتهای این مناطق قرار دارند،  بلایی که دولت ترکیه بر سر آنان آورده است غیر قابل توصیف است.

مردم کرد قربانی حملات مداوم به قومیت، فرهنگ، مذهب، هویت و موقعیت اقتصادی خویش به وسیله حاکمان ترک، از کمال آتاتورک تا رجب تیب اردوغان بوده اند. حمایت  دولت ترک از داعش، که تهدیدی برای جهان است وسیله ای است در دست اردوغان برای کشتار کردها. دیدار اردوغان از واتیکان، قلب بسیاری از مردمانی را که درد و رنجشان فراوان است  شکست. تنها 2 هفته قبل از این  باز دید وی، ارتش ترکیه صدها و هزاران نفر از ساکنین عفرین را از خانه و کاشانه خود آواره کرد، و بیش از 300 نفر از کودکان خردسال  تا پیرمردان را کشت. من به این باور رسیده ام که عدم توجه به چنین جنایاتی به معنای نادیده گرفتن عدالت از سوی پاپ محترم است.

من درک نمی کنم که چرا مردی با چنین دستان خون آلودی وبا چنین سابقه شرم آوری، با بازوهای گشاده واتیکان مورد استقبال قرار گرفت. من درک نمی کنم در حالی که پیرو دستورات وی روزی نیست که کودکی والدینش را از دست ندهد، زنی بیوه نشود، و پدری در غم از دست دادن نزدیکانش به ماتم ننشیند، وی از دست شما مدال «فرشته صلح» را دریافت میکند. من در عجبم که این چه نوعی صلحی بوده که به دستان وی تامین شده است؟ اگر چنین گناهانی در نزد خدا بی عدالتی است، پس معنای صلح، مذهب و انسانیت  درنزد واتیکان ارزش واقعی خود را از دست داده است. حضرت عیسی فقط یک بار مصلوب شد، اما مردم کرد هر روز به دست این مرد قدرتمند کشتار میشوند. اگر گناه و بیرحمی اردوغان به وسیله واتیکان نادیده گرفته میشود، من در حیرتم پس معنای گناه چیست؟ من صادقانه انتظار پاسخ مهر آمیز شما را دارم.

با احترام،

 گلزار الماسی

فعال حقوق زنان کرد
DATE. 10.02.2018
YOUR HOLINESS POPE FRANCIS,
KURDISH PAINFUL HISTORY IS NOT UNKNOWN OR A SECRET TO THE WORLD. FOR ALMOST 100 YEARS, KURDISH LAND HAS BEEN FRAGMENTED BETWEEN THE FOUR COUNTRIES IN THE REGION, IRAN IRAQ, SYRIA AND TURKEY. DESPITE THE ENDLESS CAMPAIGN, KURDISH PEOPLE, WITH THE POPULATION OF 36.4 MILLION, DO NOT HAVE A COUNTRY OR AN IDENTITY. THE OCCUPIERS NOT ONLY DO EVERYTHING IN THEIR POWER TO DESTROY THESE PEOPLE, IN MOST CASES IN FRONT OF THE WORLD, THIS INNOCENT NATION HAS BEEN CRUCIFIED WITHOUT ANY MERCY, YET THE WORLD WATCHES AND WAITS WITHOUT DOING ANYTHING. THE MOST RECENT EXAMPLE IS THE YAZIDIS PEOPLE IN SHINGAL, WHOM TO THIS DATE THEIR YOUNG DAUGHTERS ARE KEPT UNDER ISIL TO BE SOLD IN THE MARKET.
WHILE KURDISH PEOPLE HAVE BEEN CONTINUALLY SUBJECTED TO REPRESSION FOR DECADES FROM THE MAIN GOVERNMENTS IN ALL PARTS OF KURDISTAN, NEVERTHELESS THE TURKISH GOVERNMENT’S BARBARITY AND CRUEL STRATEGIES TOWARDS KURDISH PEOPLE IS BEYOND WHAT COULD BE DESCRIBED ON PAPER.  KURDISH PEOPLE HAVE BEEN THE VICTIMS OF PERSISTENT ASSAULTS ON THEIR ETHNIC, CULTURE, RELIGIOUS, IDENTITY AND ECONOMIC STATUS BY SUCCESSIVE TURKISH GOVERNMENT FROM THE TIME WHEN MUSTAFA KEMAL ATATURK WAS RULING THE COUNTRY TO THE CURRENT PRESIDENT RECEP TAYYIP ERDOGAN. THE TURKISH GOVERNMENT’S SUPPORT TO ISIL IS NOT ONLY A THREAT TO THE WORLD, THEY ARE BEING ARMED BY ERDOGAN’S GOVERNMENT TO FIGHT AND KILL KURDISH PEOPLE.
PRESIDENT ERDOGAN’S VISITS TO VATICAN WAS HEART BREAKING FOR SO MANY PEOPLE FOR WHOM THEIR PAIN AND SORROW ARE STILL ALIVE. ONLY TWO WEEKS BEFORE HIS VISIT, TURKISH TROOPS HAS DISPLACED HUNDREDS OF THOUSANDS PEOPLE IN AFRIN, WHILE MORE THAN THREE HUNDRED WERE KILLED FROM CHILDREN AS YOUNG AS THREE YEARS OLD TO ELDERLY PEOPLE.
YOUR HOLINESS, IT IS WITH RESPECT THAT I BELIEVE JUSTICE SHOULD NOT BE DISREGARDED. I DO NOT UNDERSTAND WHY SUCH AS PERSON WITH SO MUCH BLOOD ON HIS HANDS AND A SHAMEFUL BACKGROUND WAS WELCOMED WITH OPEN ARMS TO VATICAN. I DO NOT UNDERSTAND WHILE UNDER HIS ORDER THERE IS NOT A DAY THAT A CHILD IS NOT ORPHANED, A MOTHER BECOMES A WIDOW AND A FATHER HAS TO GRIEVE HIS LOST, WHILE YOUR HOLINESS IS OFFERING HIM MEDALLION OF AN ANGEL OF PEACE.  I AM WONDERING WHAT SORT OF PEACE?
IF THIS IS JUSTICE, AND IS SEEN AS ACCEPTABLE IN THE EYES OF GOD, THE MEANING OF PEACE, RELIGION AND HUMANITY LOSES ITS TRUE VALUE. JESUS WAS CRUCIFIED ONLY ONCE, BUT THE KURDISH PEOPLE ARE BEING CRUCIFIED EVERYDAY BY THE HAND OF POWERFUL MEN. IF ERDOGAN’S SIN AND CRUELTY IS NOT ACKNOWLEDGED BY VATICAN I AM WONDERING WHAT THE MEANING OF SIN IS?
I AM SINCERELY LOOKING FORWARD TO YOUR KIND RESPOND.
YOUR SINCERELY,

GOLZAR ALMAZI

A KURDISH WOMEN ACTIVIST.

HIS HOLINESS POPE FRANCIS
APOSTOLIC PALACE
VATICAN CITY
00120

Comments

comments

پاسخی بگذارید

تازەترینها
 پیام تبریک جنبش استقلال طلبان کوردستان بە بلوچستان آجویی زرمبش پیام تبریک جنبش استقلال طلبان کوردستان بە بلوچستان ءِ راجی تپاکی گل نسل کشی ملت ها در خاورمیانه توسط ایرانیان آخرین وضعیت جنگ مابین اسرائیل با تروریستهای حماس در غزە نقاب افکندن از چهرهٔ حماس: شهروندان اسرائیل پیشاهنگ افشای تأمین مالی تروریسم پیام جنبش استقلال طلبان کوردستان در کنفرانس اولین سالگرد قتل ژینا امینی پیام تبریک رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان بە دبیرکل حزب تضامن دمکراتیک اهواز جنبش استقلال طلبان کوردستان:اعدام، زندان، کشت و کشتار: سهم کورد،بلوچ، عرب الاحوازی، کاسپینی و ... از ایران جعلی. استقلال یک حداقل سیاسی کوردها محبوب یا منفور ایرانیان اعلامیه شش حزب و سازمان سیاسی شرق کردستان در مورد منشور " مهسا " منشور گروه شش نفری جورج تاون یا همبستگی و سازماندهی برای ازادی (مهسا) و موضع ما اطلاعیە جنبش استقلال طلبان کوردستان: منشوری کە از بطن جامعە کوردستان بر نیامدە باشد، فاقد اعتبار و مشروعیت است. حافظە تاریخی: بخشی از جنایتهای رضاخان و خاندان پهلوی : کشتار،سرکوب و ژینوساید در لرستان سالروز تاسیس جمهوری کوردستان