پیام بلوچستانءِ راجی زرمبش به هم پیمانی أحزاب استقلال طلب کوردستان

پیام بلوچستانءِ راجی زرمبش به:

اتحاد و هم پیمانی أحزاب استقلال طلب کوردستان تحت‌ اشغال ایران

مایه بسیار خوشحالی است که جريانات سیاسی کوردستان یک گام مهمی را در راستای استقلال و آزادی سرزمین اجدادی شان برداشته و حول این اتحاد و هم پیمانی متعهد به همکاري سياسی شده اند.

جنبش‌ ملی بلوچستان، در کنار شما همرزمان استقلال طلب کوردستان و ملت شجاع کورد برای تاسیس کشور مستقل کوردستان است.
ملت بلوچ نیز همانند شما ملت کورد در این مسیر گام برداشته است. جنبش ملی بلوچستان خواهان‌ ایجاد یک جبهه وسیع از ا احزاب و جريانات استقلال طلب میباشد، و در اینمورد تلاش خواهد کرد.
ما آرزوی پیروزی اتحاد و هم پیمانی أحزاب استقلال طلب کوردستان را داریم.

 

بلوچستان راجی زرمبش(جنبش ملی بلوچستان )

ژانویه – ۹- ۲۰۲۲

 

 

Comments

comments

پاسخی بگذارید