اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس جبهه

فرزندان دلیر ملت عرب احواز

سی دو سال پیش 20 /1/1990 فرزندان دلیر احواز به منظور آزادسازی احواز از یوغ دولت اشغالگر ایران پرچم پرافتخار احواز را برافراشته و با تکیه بر نیروهای مردمی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و با هدف آزادی احواز از چنگال اشغالگران ایرانی وارد میدان مبارزه مردمی و مقابله مستقیم با سیاستهای ضدبشری اشغالگران شدند. اشغالگرانی که دهها سال است با نقض ساده ترین اصول حقوق بشر مرتکب جنایتهای بیشماری در احوازاشغالی شده و همیشه در انجام هر جنایتی هیچ تردیدی نداشته‌اند؛ تا شاید بتوانند مبارزه ملت عرب احواز برای اخراج اشغالگران و تاسیس دولت ملی ما را به شکست کشانده و ما را وادار به تسلیم کنند. صد البته تمامی سیاستهای ضد انسانی اشغالگران به شکست انجامیده و هنوز هم ملت عرب احواز با انجام انتفاضه های مردمی مستمر و تقدیم هزاران شهید و اسیر، دهها سال است که در صدر مبارزات رهائی بخش ملل تحت ستم و اشغال ایران قرار گرفته است.

همرزمان و فرزندان ملل تحت اشغال ایران
ایران اشغالگر که دهها سال است تنها از طریق نقض حقوق بشر و با استفاده از شیوهای جنایتکارانه شکنجه و قتل و اعدام و سرکوب خواسته های بحق مبارزان ملل تحت اشغال به حیات شرم‌آور اشغالگری خود ادامه می‌دهد، در شرایط بحرانی بسیار سختی در تمامی صحنه های داخلی، اقلیمی و بین المللی قرار گرفته و بیش از هرزمان دیگری ضعیف و زبون شده و شکنندگی آن بیش از هر زمان دیگری نمایان تر شده و حتمیت شکست آن بیش از پیش شده است. رژیمی که توسط مبارزات استقلال طلبانه ملل تحت اشغال از یک‌سو و خواستهای بحق اقشار و طبقات مختلف ملت فارس جغرافیای سیاسی ایران از سویی دیگر، هر روز با بحران داخلی شدیدی مواجه می‌شود، راهی جز متلاشی شدن در آینده نه چندان دور ندارد.
همرزمان و فرزندان ملل تحت اشغال در ایران!
همینک که رژیم اشغالگر ایران در بحرانهای داخلی، اقلیمی و بین المللی خود غرق شده است و هر روز در باتلاق مبارزات ملل تحت اشغال خود بیشتر فرو می رود، بدانید که برای تحقق اهداف صدساله ملل تحت اشغال ایران، وجوب اتحاد و همبستگی برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و استقلال یکایک این سرزمین‌ها، در این برهه از زمان یک ضرورت تاریخی بشمار می‌رود.
جبهه دمکراتیک مردمی احواز طی سی ودو سال گذشته
با تاکید بر اتحاد استراتژیک مبارزات ملل تحت اشغال ایران سعی در هرچه متحدتر کردن صفوف نیروهای ملل تحت اشغال ایران برای تاسیس جبهه ای واحد برای مقابله با اشغالگران بوده و مبارزه این ملل تحت اشغال را تفکیک ناپذیر میداند و در این زمینه همه سازمانهای مبارز تحت اشغال ایران را به وحدت مبارزاتی و یکپارچگی در تصمیمات و راهبردهای آینده دعوت میکند.
فرزندان ملت عرب احواز!
ملل تحت اشغال ایران!
ملت فارس!
جبهه دمکراتیک مردمی احواز ضمن تاکید بر ادامه مبارزه تا استقلال احواز از ایران اشغالگر اهداف و مواضع مبارزاتی خویش را چنین اعلام میکند:

ا- جبهه دمکراتیک مردمی احواز اشغال دولت احواز توسط رژیم اشغالگر ایران را محکوم میکند و با تاکید بر مبارزه استقلال طلبانه ملت عرب که با خون هزاران شهید و دهها هزار اسیر به امضا رسیده برای طرد اشغالگران ایرانی و تاسیس دولت ملی و مستقل احواز بر اساس موازین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مبارزه میکند.
2- جبهه دمکراتیک مردمی احواز رژیم اشغالگر ایران را مسئول انجام خشونت‌، غارت و قتل هزاران نفر از فرزندان این سرزمین دانسته، خواهان محترم شمردن بندها و قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و تقبل حق تعیین سرنوشت برای ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت ستم است.
3- جبهه دمکراتیک مردمی احواز، اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس ترک ازربایجان جنوبی؛ کوردستان، بلوچستان، لرستان و ترکمنستان جنوبی را محکوم کرده و نیز اشغال دولت احواز توسط رژیم اشغالگر ایران را محکوم می‌کند.
جبهه مبارزه برای استقلال و تاسیس دولت ملی را حق مسلم این ملل دانسته و همیشه در کنار این ملل برای تحقق اهداف انسانی و ملی آنان ایستاده و به مبارزه ادامه خواهد داد.
4- جبهه دمکراتیک مردمی احواز سیاستهای توسعه طلبانه و تروریستی دولت اشغالگر ایران در کشورهای همسایه را شدیدا محکوم می‌کند.
5- جبهه حمله تروریستهای حوثی وابسته به ایران اشغالگر به دولت برادر امارات متحده عربی را شدیدا محکوم میکند.

فرزندان ملت عرب احواز
مبارزات پر افتخار شما در دهه های گذشته ثابت کرد که اشغالگران تنها از راه مبارزه سرسختانه و همه جانبه به اشغالگری خود پایان خواهند داد. اشغالگرانی که نه تنها سرزمین ما را اشغال کردند بلکه با سیاستهای سیستماتیک قومی، فرهنگی و غارت همه ثروتهای ملی و خشکاندن رودها و مصادره اراضی و کوچاندن غیر عربها به احواز و تقسیم سرزمین احواز به چندین استان، خواهان از بین بردن ملت ما هستند. تنها راه آزادی و استقلال ما ادامه مبارزه تا تحقق استقلال همه جانبه احواز و تأسیس دولت ملی و مستقل آن است.

سربلند باد دولت مستقل احواز
متحد و مبارزات ملل تحت اشغال ایران برای استقلال

جبهه دمکراتیک مردمی احواز

Comments

comments

پاسخی بگذارید