بیانیه سازمان ها و تشكل های سیاسی در رابطه با محاکمه حبیب اسیود فعال سیاسی عرب احوازی

جان حبیب أسیود مبارز عرب در خطر است؛ از تمام نیروهایی که برای برابری حقوقی، آزادی و دمکراسی مبارزه می کنند، و تمام تشکل های دمکرات و حامیان حقوق بشر و نیز کشورهای مترقی جهان می خواهیم شوهای محاکمه ای رژیم را محکوم کرده و مانع نیات پلید دیکتاتوری و شونیزم حاکم در ایران شوند.

نزدیک به یکسال است که از ماجرای ربودن حبیب اسیود از کادرهای رهبری حرکه النضال می گذرد. و اینک با راه اندزی دادگاه قضایی و ابلاغ حکم محارب و مفسد فی الارض در صدد اعدام این مبارز و زندانی سیاسی است.

در این یکسال رژیم خونریز جمهوری اسلامی ایران تلاش نمود تا با شکنجه های فراوان و راه اندازی مصاحبه های تلویزیونی، از این جنبش مردمی، تصویری تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی به داخل و کشورهای خارجی ارائه دهد.

هدف رژیم در داخل، ایجاد رعب و وحشت در میان هواداران این جنبش و ملت الاحواز و ترویج و حاکم کردن روحیه یاس و انفعال در میان ملت عرب الاحواز و مشروعیت بخشیدن به سرکوب مستمر و خونین طی چند دهه، دستگیری های گسترده و اعدام صدها و هزاران جوانان مبارزعرب می باشد.

اما هدف خارجی این نمایشات مشمئزکننده، تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی و اروپایی است. وارد کردن اتهامات واهی اعمال تخریبی و بمب گذاری و جاسوسی برای کشورهای خارجی چیزی نیست به جز فرافکنی علیه همان کشورها است تا بتواند توجیه مناسبی برای دخالت های خود در این کشورها ارئه دهد. رژیم ایران بدین وسیله می خواهد تا از این کشورها امتیاز ممنوعیت و فشار علیه مبارزین را بدست آورده و دخالت های خود در این کشورها را دفاع از خود تلقی نماید و آنها را مسبب و مقصر معرفی کند. و بدین شکل هم در مذاکرات اروپایی خود را مظلوم نشان دهد و هم در رابطه با محاکمه جاسوسان خود امتیاز بدست آورد.

کشورهای اروپایی و عربی به خوبی می دانند که این رژیم ایران است که بانی و پدرخوانده تروریسم در منطقه است. این رژیم ایران است که با حمایت از گروه های تروریستی به عملیات موشک پرانی به کشورهای همجوار و بمب گذاری در این یا آن کشور منطقه مشغول است.

این رژیم ایران است که در کشورهای اروپایی به جاسوسی علیه مخالفین سیاسی خود و ایجاد پایگاه های خرابکارانه علیه کشورهای اروپایی مشغول است.

از این رو ما سازمان ها و تشکلات سیاسی امضاء کننده این بیانیہ” کہ اصولا مخالف حکم اعدام و خواھان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشیم، ضمن حمایت از مبارزات حق طلبانہ ملت الاحواز، این محاکمه غیر عادلانه را محکوم کرده و از تمام کشورهای دمکرات و آزادیخواه درخواست می کنیم که علیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم ایران موضع قاطع گرفته و نقشه های اهریمنی این رژیم در حال سقوط در سرکوب و اعدام مبارزین ملل غیر فارس و ملت الاحواز و ایجاد فشار علیه کشورهای عربی و اروپایی را خنثی کنند.

پیش به سوی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران

حرکة النضال العربي لتحریر الأحواز (ASMLA)

حزب تضامن دمکراتیک اهواز

حزب مرکزی آزربایجان ( (AMP

حزب دمکرات آزربایجان جنوبی

حزب مردم بلوچستان

شوراي همبستگی ترکمنستان

اتحاد دمکراتیک آذربایجان

حزب اتحاد بختیاری ولرستان

جبهه متحد بلوچستان ایران

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان

جنبش رهایی بخش دمکراتیک کوردستان

اتحاد انقلابیون کوردستان

جنبش استقلال طلبان کوردستان

سازمان یارسانی. یاری کورد

حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

پلاتفرم دمکراتیک

Comments

comments

پاسخی بگذارید