جبهه ملل برای حق تعيين سرنوشت تلاش پهلوی در سواستفاده از مبارزات ملل را شديدا محكوم ميكند

اعتراضات ملل تحت اشغال ایران به رژیم اشغالگر کابوس حاکمیت و به اصطلاح اپوزیسون کاغذی آن شده و می رود که با سرنگونی و بیرون راندن رژیم اشغالگر فارس از سرزمینهای ملل غیر فارس برای همیشه از شر اشغال و فاشیسم فارس خلاص شود .

شدت اعتراضات اخیر خصوصا بعد از فاجعه عبادان در احواز اشغالى پیام از نزدیکی سرنگونی رژیم اشغالگر و پیروزی ملل تحت اشغال ایران می دهد که پان ایرانیستهای فاشیست حاکم و محکوم را پریشان کرده و در تلاش هستند تا شاید با وعده های رنگارنگ مسیر مبارزات را تغییر و در نهایت نه نفع خود مصادره کنند.

پهلوی که خاندانش در چپاول و تاراج اموال ملل غیرفارس تحت اشغال ایران مرتکب وحشتناکترین جنایات گشته و عامل بدبختی ومصائب ملل غیرفارس بوده اند به جای عذر خواهی از ملت عرب و دیگر ملل تحت اشغال پدر و پدر جدش که پایه گذاران فجایع امروزی بودند، بی شرمانه می گوید که درد عبادان درد ماست، در حالی که باید می گفت درد عبادان از دودمان پهلوی آغاز و با جمهوری اسلامی ادامه داشته واز تعلق به چنین خانواده ای شرمنده بوده و طلب بخشش می کند.

 اشک تمساح پهلوی و یا دیگر سردمداران فاشیسم فارس برای تحریف اذهان و سو استفاده از مبارزات خصوصا ملل غیر فارس برای دست وپا کردن پشتوانه سیاسی در رقابت مدعیان متوهم رهبریی به اصطلاح ایران این روزها پر رنگ شده و رویای هبری اوج گرفته است.

 در این رقابت بی پشتوانه هم پهلوی و هم رجوی با مونتاژ فیلم تظاهراتها و صدا گذاری بر روی آنها مضحکانه ادعا می کنند که گویا شعارهای در حمایت از آنها داده شده تا شاید بتوانند با فریب اذهان برای خود حمایت بین المللی کسب کنند . ولی غافل از آنکه دستشان در عرصه بین المللى نیز رو شده ودیگر حنایشان رنگی ندارد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” اعلام می کند که مبارزات ملل غیر فارس تحت اشغال ایران برای دفع اشغال و تشکیل دولت مستقل خود بوده و هیچ آلترناتیوی به نام ایران تحت هیچ نامی نمی پذیرد .و اجازه نخواهد داد تا اشغالگران فارس با وعده های منقش به دمکراسی، فدرالیسم،جمهوری خواهی و انواع اصطلاحات تو خالی و بی اساس مبارزات ملل غیر فارس را مصادره کنند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” برای ضمانت پیروزی و ممانعت از مصادره دست آوردهای مبارزات ملل توسط عناصر پان ایرانیستهای اشغالگر غالب و مغلوب ، تمامی سازمانها و احزاب منسوب به ملل را به اتحاد مبارزاتی دعوت می کند تا با هماهنگی مبارزاتی اعتراضات ملل غیر فارس بر علیه اشغالگران را رهبری کرده مانع سو استفاده سیاسی پان ایرانیستها از خون فرزندان ملل تحت اشغال باشند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از رسانه های بین المللی دعوت می کند تا برای کسب اطلاعات دقیق از مبارزات ملل بر علیه رژیم اشغالگر و راست آزمایی اخبار و ممانعت از تحریف وجلوگیری از اخبار جعلی و صدا گذاری شده روی تظاهرات ملل به احزاب و سازمانهای منسوب به ملل تحت اشغال ایران مراجعه کرده و فریب سمپاشی تبلیغاتی اشغالگران غالب و مغلوب را نخورند.

جبهه ملل برای حق تعیبن سرنوشت ” ایران” اراده ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را سازوکار اصلی وحاکمیت این ملل را تنها آلترناتیو دانسته و تا تحقق نهایی آن مبارزه خواهد کرد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

۹ جون ۲۰۲۲

Comments

comments

پاسخی بگذارید