بیانیەی ١٨ جنبش،سازمان و جریان سیاسی کوردستان،الاحواز،بلوچستان،ترکمنستان جنوبی : از اعتصاب سراسری کوردستان پشتیبانی میکنیم.

پشتیبانی احزاب و سازمانهای ملل غیرفارس از اعتصاب سراسری در کوردستان تحت اشغال ایران
٢٨ شهریور ، اعتصاب سراسری در کوردستان

مردم مبارز و آزادیخواه کوردستان
احزاب و سازمانهای ملل غیر فارس

همچنان کە اطلاع دارید ژینا امینی دختر ۲۲ ساله اهل سقز در کوردستان تحت اشغال ایران، روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲) توسط ماموران گشت ارشاد رژیم اشغالگر ایران در تهران بە بهانە واهی بی حجابی مورد ضرب و شتم با باتوم قرار گرفت و در اثر ضربە باتوم بە سرش دچار مرگ مغزی و به کما رفت، سرانجام ژینای کورد ظهر روز جمعه ۲۵ مرداد ماه در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان كسرى تهران جانباخت.

ما بعنوان احزاب و جریانات سیاسی ملل غیر فارس” عرب احواز ، بلوچ بلوچستان ، تورک ازربايجان جنوبي ، ترکمن تركمنستان جنوبي و ديگر ملل …” کە خاک و سرزمینمان توسط اشغالگر ایرانی اشغال شدە است، ضمن پشتیبانی از خواست برحق ملت کورد در کوردستان، حمایت خود را از اعتصاب سراسری کوردستان در روز ٢٨ شهریور ١٤٠١ خورشیدی اعلام میداریم و با امضای این فراخوان از اعتصاب عمومی و سراسری کوردستان حمایت و پشتیبانی میکنیم و تقاضا داریم جهت همبستگی و پشتیبانی از ملت کورد و در راستای همصدایی و درک درد مشترک ، با اعتراصات و اعتصابات سراسری کوردستان همراه و همسو شوید.

لازم بە ذکر است کە احزاب و جریانات سیاسی شرق کوردستان(( کوردستان تحت اشغال ایران)) یکصدا و متحدانە از ملت کورد درخواست کردەاند کە در روز ٢٨ شهریور بە نشانە اعتراض بە سیاستهای اشغالگرانە ایران و قتل دولتی ژینا امینی، اعتصابی عمومی و متحدانە را با تعطیلی کامل بازار و بستن درب مغازەها و عدم حضور بر سر کار و همچنین تعطیلی ادارات و مدارس، برگزار نمایند.

نە بە اشغالگری
زنده باد اتحاد ملل غیر فارس
١٨/٩/٢٠٢٢

١- همپيمانی استقلال طلبان کوردستان (( Kurdistan Independence Aliiance))

سازمان یارسانی یاری کورد ((Yarsani Yari Kurd Organization))

جنبش آزادیخواه دمکراتیک کوردستان (( Kurdistan Democratic Freedom Movement))

حزب میهن پرستان کوردستان ((Patriotic Party of Kurdistan))

اتحاد انقلابیون کوردستان ((Revolutionaries Union of Kurdistan ))

جنبش استقلال طلبان کوردستان(( Kurdistan independence movement))

٢- شورای ملی نیروهای انقلابی احواز(( المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية National Council of the Ahwazi Revolution Forces))

جبهه دمكراتيك احواز ((The ahvazi Democratic Front ))

جنبش ١٥ ابريل برای آزادی احواز ((April 15 Movement for the Liberation of AlAhwaz))

جبهه دمكراتيك مردمی احواز ((The Ahwazi Democratic Popular Front))

٣- مركز حقوق بشر احواز ((Ahvaz Human Rights Center))

٤- جبهه ملی، دموکراتیک ترکمنستان جنوبی ((South Turkmenistan National, Democratic Front))

٥- مرکز حقوق بشر ترکمنستان جنوبی (ترکمن صحرا) در کانادا (( South Turkmenistan (Turkmen-Sahra) Human Rights Centre in Canada))

٦- جنبش بلوچستان آزاد (( Free Balochistan Movement ))

٧- مرکز حقوق بشر روژی کورد (( Association Rojikurd ))

٨- جنبش ازادی بخش بلوچستان – زرمبش (( The freedom movement of Balochistan – Zarambash ))

٩- سازمان کوردهای کرمانج خوراسان (( Kurdish Kurmanj Organization of Khorasan ))

١٠- سازمان کوردهای لور و بختیاری ((Kurdistan Lor And Bakhtiari Organization))

١١- حزب همبستگی ملی بلوچستان (( National Solidarity Party of Balochistan))

 

Comments

comments

پاسخی بگذارید