اعلامیه شش حزب و سازمان سیاسی شرق کردستان در مورد منشور ” مهسا “

در روز دهم مارس ۲۰۲۳ برابر با ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ منشوری زیر نام منشور مهسا انتشارن یافت.
این منشور با اینکه با کلمات و محتوای سیاسی جالب و توجه برانگیز آراسته شده ولی همزمان خود را صاحب دانستن وتحت استیلا قرار دادن جنبش‌ حق طلبانه ژینا برای آزادی از طرف گروه خاصی است.
منشور نام برده که گویا در ظاهر با هدف طرز اداره ایران بعد از رژیم اسلامی انتشار یافته ولی در اصل محتوای آن حفظ و ادامه بنیاد همان دولت – ملت است که ریشه آن بر استخوان و بدنه ملت کرد و دیگر ملتهای تحت سلطه گذارده شده بوده و از کشتارهای جمعی صد ساله عبور کرده و حدود چهل و چهار سال آن را رژیم اسلامی ایران تا به امروز ادامه داده است میباشد .
منشور مهسا که از همان سرآغاز با تحمیل کردن نام واقعی ژینای کوردستان شروع شده بود به این دلایل که :
۱ . از اعتراف به هویت واقعی ملتهای غیر فارس چشم پوشی کرده و آنان را چون قوم و اتنیک نام برده که به این طریق از نظر حقوق شناسی بر خلاف منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد ، و منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های دیگر حقوق ملیتها را برای تعیین حق سرنوشت زیر پا مینهد.
۲. با چشم پوشی و اعتراف نکردن به بودن ملیتهای گوناگون در جغرافیای ایران هدف و استراتژی ادامه دادن به پروژه قدیمی (یک ملت ، یک زبان ، یک هویت و یک سروری) را دارند.
۳. با گذاشتن اصل اشغالگرانه حفط سرزمین ایران و طرح ادغام سپاه پاسداران با ارتش ضد خلقی ایران و مشخص کردن وظیفه ارتش برای حفاظت تمامیت ارضی پیداست از همین حالا نقشه حمله‌ور شدن به کردها و هر ملیت دیگری که تلاش برای رسیدن به حقوق ملی خود را دارد می‌ریزند. این نقش برای ارتش مدرکی است علیه آزادی ، حقوق ، هویت خواهی و خواستی که در صد سال اخیر کردها و ملیت‌های دیگر تحت سلطه در راه رسیدن به آنها کوشیده‌اند .
برای همین ما سازمانها و احزاب سیاسی زیر این اعلامیه مشترک را پخش کرده که اعلام کنیم ، این منشور و یا هر منشور و قرارداد سیاسی دیگر که از شناسایی کردها چون ملت و اعتراف به حق مشروع تعیین سرنوشت آنان خود را غافل کند قاطعانه رد میکنیم. ما همزمان از جامعه بین‌المللی اعم از حکومتها و بنیادهایشان خواهانیم که هیچ طرفی از شما این منشور را همچون منشور مردم شرق کردستان نگاه نکنید و در اساس هیچ شخص و طرفی به جای مردم کردستان حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی این ملت را ندارد و این حق مختص مردم کردستان میباشد.
ما بر این باور هستیم که برای داشتن گفتاری رسا و پایگاه قوی و رسیدن به حقوق روا و رد کردن هر قدمی که بر ضد حقوق ملی ملتمان باشد لازم است احزاب و نیروهای سیاسی شرق کردستان در یک جبهه و یا کنگره کردستانی که حق سروری و حق تعیین سرنوشت را از راه رأی مردم کردستان مبنا و نشانی خود قرار داده گرد هم آیند . ما مسر هستیم و صلاح نمیدانیم قبل از سازماندهی و اتحادی همه‌گیر کردستانی هیچ طرف سیاسی در شرق کردستان سازمان خودش را به سوی هر قطب سیاسی ملت استیلاگر سوق دهد زیرا سیاستی اینچنین نیرو و انرژی کردها را در بازی با قطب‌های ملت بالادست مفت به هدر میدهد.

پارت آزادی کوردستان
سازمان یکسانی کوردستان
پارت سربستی کوردستان
پارت استقلال کوردستان
سازمان خبات انقلابی کوردستان
جنبش استقلال طلبان کوردستان

Comments

comments

پاسخی بگذارید