پیام تبریک رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان بە دبیرکل حزب تضامن دمکراتیک اهواز

متن پیام:

جناب سرکار خانم منی سیلاوی

ضمن تبریک بمناسبت پایان کنگرە پنجم حزب تضامن دمكراتيك احواز،انتخاب شایشتە جنابعالی را بعنوان دبیرکل این حزب از طرف خود و رهبری و اعضای جنبش استقلال طلبان کوردستان، صمیمانە تبریک میگویم و از تە قلب برایتان موفقیت روزافزون را خواستارم.

بدون شک انتخاب جنابعالی بعنوان دبیرکل یک حزب آزادیخواه الاحوازی در شرایطی کە انقلاب نوین ژینا بە رهبری زنان و با شعار محوری “ژن، ژیان، ئازادی”در جریان است، نشان از درک عمیق اعضای حزب تضامن از شرایط موجود کنونی انقلاب و نشات گرفتە از موفقیتهای زنان در سطوح رهبریت جهانی و بین المللی است.

بە امید آزادی

جمال پورکریم

رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان

Comments

comments

پاسخی بگذارید