پیام تبریک جنبش استقلال طلبان کوردستان بە بلوچستان ءِ راجی تپاکی گل

دبیر کل بلوچستان ءِ راجی تپاکی گل، جناب آقای مهیم بلوچ”سرخوش”

اعضای رهبری

همرزمان مبارزمان در بلوچستان اشغالی

پایان موفقیت آمیز کنگرە دوم حزبتان را تبریک میگوییم ، امیدواریم موفقیت روزافزونتان را در مبارزات استقلال طلبانە و ملی خواهانە ملت بلوچ در بلوچستان اشغالی را شاهد باشیم.

ضمن تبریک انتخاب شایستە و بجای آقای مهیم سرخوش و انتخاب رهبری جدید و همچنین آرزوی موفقیت روزافزون برای آقای حبیب اللە سربازی دبیر کل پیشین، امیدواریم روابط فی مابین احزاب و جریانات سیاسی استقلال طلب کوردستان و بلوچستان ، همچن اتحاد این دو ملت در سرزمینهای اشغالیمان روز بە روز مستحکمتر و پایدارتر باشد.

جنبش استقلال طلبان کوردستان

٢٣  بانەمەر ٢٧٢٤  کوردی

١٢  مای ٢٠٢٤ میلادی

Comments

comments

پاسخی بگذارید