پیام تبریک جنبش استقلال طلبان کوردستان بە بلوچستان آجویی زرمبش

اعضای شورای رهبری بلوچستان آجویی زرمبش

همرزمان مبارزمان در بلوچستان اشغالی

شرایط حساس و سرنوشت ساز کنونی جهانی و منطقەای میطلبد کە احزاب و جریانات وابستە بە ملل خاک اشغال شدە، در راستای اتحاد و یکپارچکی گام بردارند، در همین راستا اتحاد دو جریان سیاسی “جنبش آجویی بلوچستان” و ” بلوچستانءِ راجی زرمبش” و تشکیل یک پلاتفرم سیاسی مشترک تحت عنوان بلوچستان آجویی زرمبش ، گام موثری است در جهت نیل بە آزادی و استقلال بلوچستان و از اینرو  این اتحاد مبارک را بە شما و همەی ملت مبارز و آزادیخواه بلوچستان تبریک میگوییم.

امیدواریم روابط فی مابین احزاب و جریانات سیاسی استقلال طلب کوردستان و بلوچستان ، همچن اتحاد این دو ملت در سرزمینهای اشغالیمان روز بە روز مستحکمتر و پایدارتر باشد.

جنبش استقلال طلبان کوردستان

٢٣  بانەمەر ٢٧٢٤  کوردی

١٢  مای ٢٠٢٤ میلادی

Comments

comments

پاسخی بگذارید