اطلاعیە همپیمانی استقلال طلبان کوردستان: بە اعتصاب سراسری در کوردستان تحت اشغال ایران بپیوندید

٢٨ شهریور ١٤٠١ خورشیدی، روز اعتصاب سراسری
مردم مبارز و آزادیخواه کوردستان
احزاب،جریانات و شخصیتهای سیاسی کوردستان
ملتهای عرب الاحواز، بلوچ بلوچستان،تورک آذربایجان جنوبی، تورکمن تورکمنستان جنوبی و …
سازمانها و موسسات مدنی جامعە کوردستان

همچنان کە اطلاع دارید ژینا امینی دختر ۲۲ ساله اهل سقز در کوردستان تحت اشغال ایران، روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲) توسط ماموران گشت ارشاد رژیم اشغالگر ایران در تهران بە بهانە واهی بی حجابی مورد ضرب و شتم با باتوم قرار گرفت و در اثر ضربە باتوم بە سرش دچار مرگ مغزی و به کما رفت، سرانجام ژینای کورد ظهر روز جمعه ۲۵ مرداد ماه در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان كسرى تهران جانباخت.

همپیمانی استقلال طلبان کوردستان ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر ایرانی و تسلیت بە خانوادە امینی از همەی احاد ملت کورد در شرق کوردستان درخواست میکند تا در برابر ظلم و جنایت و اشغالگری رژیم ایران ساکت ننشیند.

از تمامی احزاب و جریانات سیاسی، مدنی و حقوق بشری و همچنین از کلیەی آزادیخواهان و مللی کە سرزمینشان از سوی اشغالگر ایرانی، اشغال شدە است، درخواست میکنیم کە متحدانە از اعتصابات سراسری کوردستان حمایت و پشتیبانی کنند.

نە بە اشغالگری
زنده باد اتحاد ملل غیر فارس

همپیمانی استقلال طلبان کوردستان

٢٥ خرمانان ٢٧٢٢ کوردی
٢٥ شهریور ١٤٠١ خورشیدی
١٦ سپتامبر ٢٠٢٢ میلادی

Comments

comments

پاسخی بگذارید